Biela škvrnitosť hrušiek (bledé škvrny na listoch hrušky)

Belavé škvrny s tmavším okrajom na listoch hrušky spôsobuje huba Mycosphaerella sentina. Je to zriedkavejšie ochorenie objavujúce sa skôr v daždivých rokoch.

Prejavy

Ochorenie spôsobuje huba Mycosphaerella sentina. Postihuje hrušky zriedkavejšie, väčšinou v daždivejších rokoch a jedince vo vyšších polohách. Pôvodca ochorenia prezimuje v napadaných listoch, na jar sa uvoľňujú spóry, ktoré infikujú stromy. Na lsitoch hrušiek potom vznikajú drobné belavé škvrny s tmavším okrajom, postupne je ich viacero spolu.

Chemická ochrana

Proti ochoreniu možno zasiahnuť prípravkami Score, Chorus 50 WG, Polyram WG alebo Syllit 65.

Ekologická ochrana

Možno použiť prípravok Novaferm SIRIUS, ktorý potláča hubové choroby aktiváciou rezistencie rastlín.

Prevencia

Pestovanie hrušiek v ideálnych lokalitách, pravidelné presvetľovanie koruny, primeraný výživový režim, zber a dôkladná likvidácia napadaného lístia v jesenných mesiacoch.

biele škvrny na listoch hrušiek; škvrny na listoch hrušiek; belavé fľaky na listoch hrušiek; hrušky; choroby hrušiek