Veľký prehľad chorôb a škodcov orechov. Takto si s nimi poradíte

 • 22.01.2020

Pre úspešnú prevenciu chorôb orecha je dôležité vedieť, aké podmienky mal vo svojej domovine. Do podobných podmienok by sme orechy mali vysadiť aj u nás, aby čo najmenej trpeli chorobami.

Orech

Daždivé počasie počas vegetačného obdobia vytvára tie najlepšie podmienky na šírenie bakteriálnych i hubových chorôb listov, kvetov i plodov orecha. Preto sú pre orech výhodnejšie výdatné, ale zriedkavé dažde. Tie mu zabezpečia dostatok vlahy, na ktorú je v exponovaných obdobiach náročný, ale nevytvoria dlho trvajúce ovlhčenie listov, ktoré šírenie chorôb výrazne podporuje. Dobrou prevenciou chorôb je realizácia nasledujúcich praxou overených skúseností:

 • Orechy vysádzajme na dostatočne teplé stanovište (priemerná ročná teplota 8 – 10 °C, vo vegetačnom období nad 16 °C), mierne svahovité a chránené od severu, nie do mrazových dolín.
 • Vhodné sú lokality s priemernými ročnými zrážkami 550 – 700 mm, ktoré sú skôr výdatnejšie, nie „smoklivé“, nevysádzame do zahmlených a uzavretých údolí s malým prúdením vzduchu.
 • Takisto sú vhodné redšie výsadby i redšie dobre oslnené koruny a nezaburinené pozemky. (V burine sa drží dlho vlhkosť.).
 • Veľmi vhodnou lokalitou sú vinohradnícke oblasti, no nie príliš suché, tiež nie s plytkou kamenistou pôdou.
 • Hladina spodnej vody by nemala byť vyššia ako 2 m od povrchu, pôda by mala byť dostatočne hlboká, hlinitá, so zásobou humusu a vápnika (pH 6,5 – 7,7).
 • Na výsadbu vyberáme vždy odrody odolnejšie proti chorobám; prax ukázala že papieráky sú obyčajne menej odolné ako kamenáče, a snáď aj preto dnes do popredia prichádzajú práve polopapieráky.

orech

 • Keďže orech je pri pučaní veľmi citlivý na chlad a neskoré jarné mrazíky, dávame prednosť neskoršie kvitnúcim a odrodám s kratšou vegetačným obdobím, aby drevo do zimy dostatočne vyzrelo.
 • Stromy občas namŕzajú, ale pri tom majú aj vysokú regeneračnú schopnosť a sú dosť adaptabilné, takže neraz rastú i v chladných podmienkach, no často sú tam len na okrasu, pretože málo rodia.
 • Orechy potrebujú aj dusíkaté hnojivo, ale nesmieme to s ním preháňať, lebo okrem iného sa tým znižuje aj ich mrazuvzdornosť a zvyšuje sa náchylnosť na choroby i škodce.
 • Choroby i škodce oslabujú vitalitu a obranyschopnosť stromov, takže sú potom nielen menej mrazuvzdorné, ale sú aj častejšie napádané.
 • Vyrovnaná výživa stromov, teda neprehnojenie dusíkom, dobré hnojenie draslíkom a stopovými prvkami, zvyšuje ako mrazuvzdornosť, tak i odolnosť orechov proti chorobám,
 • Veľmi dôležité pri pestovaní orechov je zrealizovať pred zimou poriadnu fytohygienu, teda odstrániť a spáliť všetky napadnuté opadané listy, plody, konáre, pretože práve na nich sa do budúcoročnej vegetácie prenášajú najmä choroby, ale i škodcovia.

Orechy

Choroby orechov

Baktériová škvrnitosť (Xanthomonas arboricola pv. juglandis)

Ochorenie vyvolávajú tyčinkovité, bičíkaté baktérie. Postihujú listy, výhonky, súkvetia, no najškodlivejšie sa choroba prejavuje na plodoch. Na stopkách listov vznikajú drobné hnedé okrúhle až elipsovité škvrny. Pri silnom napadnutí škvrny na liste splývajú a odumiera väčšia časť jeho pletiva. Škvrny na mladých letorastoch sa prepadávajú, mokvajú a na ich okrajoch sa na vzduchu objavuje zasychajúci sliz.

Pri extrémnom napadnutí odumierajú aj vrcholové výhonky. Dvojročné a staršie drevo a korene choroba nenapáda. Na mladých plodoch vznikajú drobné hnedasté škvrny, ktoré neskoršie mokvajú. Pletivo zeleného obalu mäkne a hniloba postupuje do vnútra plodu. Celý plod sčernie, scvrkne sa a opadne. Pri starších plodoch choroba postihne hlavne ich zelený obal.

Prenos infekcie

Najviac baktérií sa nachádza v tekutine vytekajúcej zo škvŕn. Huba prezimuje na výhonkoch, pukoch, v opadaných listoch a plodoch, odtiaľ sa šíri vetrom a vodou na všetky orgány stromu. V priebehu vegetácie chorobu šíri dokonca i napadnutý peľ. Najintenzívnejšie sa rozširuje počas vlhkej a teplej jari, pričom infekčné teplotné rozpätie je 4 až 30 °C. V náchylnosti na chorobu existujú značné odrodové rozdiely.

Baktériová škvrnitosť orecha
Baktériová škvrnitosť orecha

Ochrana

Základnou prevenciou sú odolné odrody orechov a ich redšia výsadba do neprevlhčeného prostredia, ktoré udržiavame v bezburinovom stave. Odstránime všetky zdroje prvotnej infekcie v záhrade, najmä popadané napadnuté listy, plody, výhony, a spálime ich.

Chorobu dobre likvidujú meďnaté postreky, prvé urobíme ešte pred zimou za bezmrazového dňa a prvý jarný postrek v záhrade, kde sa táto choroba vyskytuje, urobíme v čase pučania, druhý tesne pred kvitnutím a tretí po odkvitnutí. Najčastejšie sa používa Kuprikol 50 v koncentrácii 0,4 % počas vegetácie, pri jesennom postreku môžeme jeho koncentráciu o polovicu zvýšiť.

Antraknóza orechov (Gnomonia leptostyla)

Veľmi bežná hubová choroba, sprevádzaná čiernou škvrnitosťou. Napáda listy, letorasty i zelené plody. Zvyčajne sa skôr objavuje bakteriálna škvrnitosť a až potom v máji ju nasleduje antraknóza. Na jar sa na listoch objavujú malé hnedé škvrny s tehlovočerveným lemom, najčastejšie okolo stredovej listovej žily. Neskoršie sa na škvrnách vytvoria malé vankúšiky, čo sú vlastne letné plodničky. V ďalšom období sa to isté vytvára aj na zelených šupkách plodov, ako aj na dreve letorastov. Silnejšie napadnuté listy koncom leta opadávajú. Škvrny na chorých plodoch majú atramentový nádych, postupujú cez mäkkú nevyzretú škrupinu rýchlo k jadru, ktoré hnedne a druhotne ho napádajú ešte aj iné huby.

Antraknóza oracha
Antraknóza oracha

Prenos infekcie

Choroba sa šíri najmä za letného daždivého počasia veľmi rýchlo, a to až tak, že väčšina listov opadá. To má nepriaznivý vplyv na tohoročnú, ale aj na budúcoročnú úrodu, na mrazuvzdornosť stromu a na jeho náchylnosť na ostatné choroby. Na chorých opadaných listoch v priebehu zimného obdobia huba pomaly dozrieva a na jar sa na nich objavujú plodničky s vreckami, z ktorých sa v priebehu mája uvoľňujú zrelé askospóry ako zdroj jarnej infekcie.

Ochrana

Dôsledný výber stanovišťa a výber odolnej odrody. Dôkladné odstránenie všetkých opadaných napadnutých častí stromov a spálenie. Aj tu sú účinné meďnaté prípravky, ktorými je vhodné prvý preventívny a dezinfekčný postrek urobiť pred príchodom zimy po odstránení napadaného lístia. Vegetačné postreky robíme najmä v prípade mladých stromov, a to prvý jarný postrek Kuprikolom 50 s koncentráciou 0,4 % tesne pred kvetom, druhý hneď po odkvitnutí, prípadne tretí o dva týždne. Účinný je Dithane M 45 s koncentráciou 0,3 – 0,4 %. Keďže predzimná a jarná ochrana tejto a predošlej choroby je skoro rovnaká, rovnakým postrekom chránime pred oboma chorobami.

Biela škvrnitosť listov (Microstroma juglandis)

Táto huba sa takmer bez výnimky objavuje hlavne na listoch orecha, na ktorých vytvára pomerne veľké žltozelené slabo vyduté škvrny. Na rube listov je biely takmer súvislý povlak, na ktorom sa tvoria jednobunkové výtrusy šíriace nákazu. Len pri veľmi silnej infekcii huba môže napadnúť aj mladé plody, na ktorých biele škvrny neskoršie sčernejú. Táto huba obyčajne nie je hospodársky významná.

Biela škvrnitosť listov
Biela škvrnitosť listov

Prevencia a ochrana

Huba prezimuje v opadaných listoch, prípadne na výhonkoch. Predzimné hygienické postreky. Vegetačné postreky uvedené pri predošlých chorobách sú účinné aj pri tejto.

Čerň orechová (Alternaria nucis)

Veľmi nebezpečná skladová hubová choroba orechov, ktorá má pôvod vo vegetačnej infekcii. Väčšinou sa prejavuje až po zbere, teda pri skladovaní orechov. Jej podhubie je hnedé až olivovozelené. Jadrá postupne hnednú a majú mdlú chuť. Na šupke jadier huba vytvára jemné povlaky, spočiatku špinavobiele, neskôr olivovozelené až hnedé.

Prenos infekcie

Nákaza sa šíri a vniká do plodov až v čase pukania oplodia, teda pri dozrievaní orechov. Ďalšou vstupnou cestou infekcie sú stopky plodov – cez ne preniká do cievnych zväzkov, ktorými prerastá mycélium huby a ktoré následne znefunkční. Vďaka tomu plod prestáva byť zásobovaný vodou ešte pred pukaním oplodia. Následne jadrá plodov usychajú ešte pred zberom orechov.

Čerň orechová
Čerň orechová

Ochrana

Vysádzame odolné odrody, realizujeme augustový postrek neodolných stromov (každý rok sa na nich táto choroba vyskytuje), dôležitá je dobrá hygiena v záhrade, predzimný postrek meďnatým prípravkom.

Drevokazné huby

Podpňovka obyčajná, zvaná hromadinka, trúdnik sírový, zvaný sírovec, trúdnik šupinatý a obyčajný či hrdzavec srstnatý sú všetko drevokazné huby, ktoré napádajú akýmkoľvek spôsobom oslabené stromy. Môžu to byť stromy prestarnuté, ale aj poškodené mrazom, poranené pri obíjaní orechov či polámané vetrom, také, ktoré majú neošetrené rany po reze, ale aj stromy oslabené chorobami alebo premnoženými škodcami, ba aj zlou výživou a nadúrodou.

Trúdnik šupinatý
Trúdnik šupinatý

Prevencia, ochrana

To, že na strome vyrastú už plodnice týchto húb, svedčí o tom, že ich podhubie je v strome dostatočne rozrastené a strom je ním sústavne atakovaný a zoslabovaný znútra, preto by mohli pomôcť len naozaj účinné systémové prípravky použité pri plnom prúdení miazgy.

Môžeme odrezať hrubší konár, na ktorom sa huba objavila, hoci väčšinou tieto huby vyrastajú z poškodeného kmeňa. Dôležité je zabrániť šíreniu spór, a to najprv každoročným odstraňovaním hubových plodníc ešte pred uvoľnením spór, alebo ak je strom veľmi starý, neplodný či poškodený, radšej ho odstránime aj s koreňmi. Hoci sú prvé dve stromové huby jedlé a vynikajúce, je lepšie nazbierať si ich v lese.

Škodce orechov

Spriadač americký (Hyphantria cunea)

Napáda okrem orechov všetky ovocné druhy, aj morušu a bazu čiernu, z ktorej sa môže šíriť práve na orechy. Belavé motýliky majú za rok dve generácie najmä v teplejších oblastiach. Vajíčka kladú v júni a v auguste na ruby listov do kolónií. Z rôznych úkrytov, kde kukly škodcu v pavučinovom kokóne prezimujú, sa koncom mája a v júni liahnu chlpaté žltozelené húsenice, letná generácia v auguste.

Húsenice sú charakteristické nielen svojím ochlpením, ale i tmavým pásikom na chrbte. Spôsobujú požer na listoch, letorastoch i plodoch. Listy skeletujú typickým spôsobom a pravidelne spôsobujú až holožery, pričom vytvárajú veľké pavučinové hniezda. Húsenice druhej generácie sa vyskytujú na stromoch i v októbri. Bez ochrany často spôsobujú až kalamitné škody.

Spriadač americký
Spriadač americký

Ochrana

Pri výskyte hniezda ihneď ostriháme a spálime. Pri malom množstve stačí mechanická ochrana. Inak používame účinné insekticídy na báze organofosfátov alebo pyretroidov (koncom mája a koncom júla).

Stromárka orechová (Callaphis juglandis)

U nás bežne rozšírená voška, ktorá žije len na orechoch. Jej početné kolónie sa vyskytujú na líci listov okolo hlavnej žily, kde vždy nájdeme aj okrídlenú pestrú samičku. Jej hlava a hruď sú tmavohnedé, zadoček hnedožltý s tmavými pásikmi a škvrnami. Okolo samičky je množstvo žltkastých lariev. Kolónie vošiek vylučujú množstvo sladkých lepkavých výkalov, ktorými znečisťujú listy a na nich sa potom rozrastajú mikroskopické plesne – čerňovky.

Pri premnožení vošiek sa zhorší vyživovanie plodov. K najintenzívnejšiemu rozmnožovaniu týchto vošiek dochádza v prvej polovici leta, neskôr však zo stromov pomaly miznú. Na jeseň kladú samičky na letorasty oválne vajíčka, ktoré prezimujú.

Stromárka orechová
Stromárka orechová

Ochrana

V minulosti ich dobre likvidovali razantné zimné postreky, dnes ich decimujú i predjarné olejnaté postreky a počas vegetácie pri veľkom premnožení hlavne na mladších a menších stromoch bežné letné insekticídy.

Obaľovač jablčný (Cydia pomonella)

Občas sa vyskytne i na orechoch a vtedy, keď sú plody ešte mladé, je schopný sa prehrýzť až k jadru a spôsobiť tak červivosť orechov.

Obaľovač jablčný
Obaľovač jablčný

Ochrana

Ak je tento škodca v záhrade dostatočne obmedzovaný, napáda orechy len minimálne a netreba priamu ochranu, ak by sa však vyskytoval často, chránime postrekmi najmä mladšie stromy (súčasne s postrekmi jabloní tými istými prípravkami).

Vrtivka orechová (Rhagoletis completa)

Jej larvy vyhlodávajú chodbičky v oplodí orechov, ktoré černejú a kašovatejú. Za rok má jednu generáciu a prezimuje v štádiu kukly v pôde.

Vrtivka orechová
Vrtivka orechová

Ochrana

Preventívne je nutné odstraňovať a likvidovať choré plody a pôdu pod orechom kypriť. Ohrozené stromy postrekujeme insekticídmi v dvojtýždňových intervaloch od začiatku júla. Viac o možnostiach ochrany proti vrtivke si môžete prečítať v našom atlase chorôb a škodcov.

Roztoče

Plstnatosť listov orecha spôsobuje roztoč Aceria erinea. Je to roztoč z čeľade vlnovníkovitých, ktorý dosahuje veľkosť len 0,1 – 0,2 mm a má len dva páry končatín. Svojím cicaním dráždi pokožkové bunky listu, ktoré sa nitkovito predlžujú, odstávajú z povrchu listu, a tým tvoria na vrchnej strane listov rôzne veľké hrbolčeky.

Bradavičnatosť listov orecha spôsobuje roztoč Aceria tristriata. Na vrchnej strane listov a občas aj na pokožke plodov vytvára vystupujúce hnedasté bradavičky.

Hálky na listoch orecha a roztoč pod mikroskopom
Hálky na listoch orecha a roztoč pod mikroskopom

Ochrana proti obom roztočom

Hoci sú vizuálne prejavy oboch roztočov dosť viditeľné, predsa je ich škodlivosť obyčajne zanedbateľná, takže bežne sa o ochrane ani neuvažuje. Len v prípade ich veľkého premnoženia môžeme v čase pučania použiť na postrek polysulfidickú síru v Sulke.

Text: Ing. Jaroslav Pížl
Foto: archív, wikipedia, isifa/Shutterstock
Zdroj: časopis Záhrada

Diskusie na tému článku

Najčítanejšie články
 • Mesiac
 • Týždeň
Lunárny kalendár pre záhradkárov - júl Nožnice neodkladáme ani teraz: 10 druhov rezu v júni Ako odplašiť mačky zo záhrady: Vďaka týmto tipom mačacie výkaly viac nenájdete Lopúch ako liečivka: Vydajte sa s nami na cestu spoznávania jeho liečivých účinkov 8 rastlín, ktoré začiatkom leta premenia záhradu na kvetinový raj 4 osvedčené tipy na veľkú úrodu fazule
Lunárny kalendár pre záhradkárov - júl Voľné miesto na hriadkach? Stále môžete vysievať týchto 10 plodín! Pýr – nezničiteľná burina, ktorá lieči Martin Čurda radí: Ako sa starať o anjelské trúby? Prečo treba odstraňovať korene z hlavy viniča, ktorá je tesne nad pôdou? Orech čierny: Nedocenený strom s vysokou hodnotou, ktorý odolá aj vrtivke