Hnednutie dužiny duly

S príchodom jesene a zberom plodov sa záhradkári často stretávajú s tým, že navonok pekné plody duly majú po prekrojení hnedú dužinu.

Prejavy

Hnednutie dužiny duly je často fyziologická porucha. Plody sa navonok javia zdravé, avšak po prekrojení je dužina hnedá. Hnednutie môže mať niekoľko príčin, najčastejšie má súvis s extrémnym priebehom počasia, keď po dlhotrvajúcom suchu prídu výdatné zrážky, prípadne neskorým zberom po prvých mrazoch. V niektorých prípadoch môže hnednutie dužiny spôsobovať aj nedostatok draslíka v pôde, prípadne vysoká dávka dusíka alebo vápnika.

Chemická ochrana

Nie je potrebná, je to fyziologická porucha.

Ekologická ochrana

Nie je potrebná, je to fyziologická porucha.

Prevencia

Hnednutiu sa dá predchádzať zalievaním stromov počas suchých mesiacov, skorším zberom a vhodným uskladnením. Draslík môžeme stromom pravidelne dopĺňať cez pôdu zálievkou, alebo postrekom na list.

dula; hnednutie dužiny; hnedá dužina na dule