Sklovitosť jabĺk (priesvitná dužina jabĺk)

Navonok pekné jablko bez poškodení má po prekrojení sklovitú dužinu. Nie je to choroba, ale fyziologická porucha, ktorou nemusia trpieť všetky plody.

Prejavy

Porucha sa vyznačuje priehľadnou dužinou okolo cievnych zväzkov, ktorá sa postupne šíri na celý plod. Keď sa začína okolo jadrovníka, zvonka nie je pozorovateľná. Pri intenzívnom výskyte sa na šupke vytvárajú olejovité, v prípade žltých plodov tmavozelené alebo pri červených plodoch tmavočervené škvrny. Pletivá sú naplnené vodou a plody sú ťažšie. Dužina býva tvrdšia, neskôr zhnedne. Plody majú nižší obsah kyselín a mdlú chuť.

Prvé príznaky sa objavujú niekedy už krátko pred zberom alebo potom až v sklade. Pri vyššej teplote sa plody rýchlo kazia.

Sklovitosť je vyvolaná náhlym nahromadením cukrov v pletive plodu po nadmernom slnečnom svite, ktorý nasleduje po chladnejšom počasí. Súvisí tiež s poruchou metabolizmu vody, ktorej obsah v tkanivách sa zvyšuje až o 30 %. Bunkové steny praskajú a voda sa z buniek vylieva. Ochorenie podporuje jednostranná výživa dusíkom, vysoká spodná voda, ale aj hlboký zimný rez.

Chemická ochrana

Nie je potrebná, je to fyziologická porucha.

Ekologická ochrana

Nie je potrebná, je to fyziologická porucha.

Prevencia

Dôležité sú vhodný výber odolných odrôd, nevysádzanie jabloní do pôd s vysokou spodnou vodou, harmonická výživa s opatrným dávkovaním dusíka, menej radikálny rez, dôsledná zberová prebierka plodov a odstraňovanie chorých plodov pri skladovaní.

jablká; sklovitosť dužiny; priesvitná dužina; priehľadné časti dužiny