Ľaliovník obyčajný (červené chrobáky na ľaliách)

Ak na listoch ľalií spozorujete červené chrobáky a obžerky, jedná sa pravdepodobne o ľaliovníka obyčajného.

Prejavy

Škodca požiera listy ľalií od okraja, okrem toho kvety aj puky. Vyskytuje sa od marca alebo apríla a za rok môže vytvoriť dve až tri generácie. Dospelé jedince majú krovky nápadne zafarbené do červena. Nebezpečnejšie sú však larvy, ktoré v listoch vyžierajú drobné „okienka“. Rastliny ľalií ktoré napadne tento škodca strácajú reprezentatívny vzhľad.

Chemická ochrana

Vhodné proti ľaliovníkovi sú prípravky Decis Protech a Karate ZEON 5CS. Ideálne pridať do postrekovej kvapaliny zmáčadlo, napríklad Silwet.

Ekologická ochrana

Ochrana spočíva v mechanickom ničení dospelcov, vajíčok aj lariev.

Prevencia

Pestovanie odolnejších kultivarov ľalií, pravidelná kontrola zdravotného stavu, vhodný výber miesta, dostatočný prísun vlahy aj živín.

ľaliovník; červený hmyz; ľalie; kvety; puky; larvy; požerky na listoch

Tagy: ľalie