Mínerka pórová (biele škvrny na póre)

Ak sa vám na póre objavia malé biele škvrny, zrejme ho napadla mínerka pórová. Dá sa proti nech chrániť aj ekologicky.

Prejavy

Škodcu identifikujú drobné vpichy na špičkách listov póru, typické sú aj drobné belavé škvrny usporiadané v rade. Škodia najmä larvy mínerky, ktoré spôsobujú poškodenie a deformácie listov póru, neskôr aj ich zasychanie. Za rok má dve generácie. Jesenná generácia sa objavuje v auguste až septembri, často po ochladení a výdatných zrážkach.

Chemická ochrana

Po zistení škodcu – nájdení prvých vpichov, treba vykonať postrek prípravkom Decis Protech alebo Sanium Ultra. Ideálne je postrek zopakovať aspoň dva – trikrát, raz za 14 dní.

Ekologická ochrana

Zakrývanie porastov bielou netkanou textíliou, posýpanie okolia rastlín kávovou usadeninou, inštalácia žltých lepových doštičiek do porastov.

Prevencia

Pestovanie odolnejších odrôd, výber vhodného miesta, pravidelný príjem vlahy a živín, striedanie pestovateľských miest.

mínerka; mínerka porová; biele vpichy; biele škvrny; deformácie listov; zastavenie rastu; pór; škodce póru

Tagy: mínerka | pór