Mravce

Mravce v záhrade prekážajú mnohým záhradkárom, pretože si často na našich rastlinách chovajú vošky. Ako obmedziť ich počet?

Prejavy

Mravce sa živia výlučkami vošiek a týchto škodcov často prenášajú k pestovaným rastlinám. Preto tam, kde sú vošky zrejme sú aj mravce. Premnožiť sa môžu v trávnikoch alebo v skalkách, niekedy vytvárajú rozsiahle hniezda.

Chemická ochrana

Použitie nástrahových granulátov, posypov, sprejov, pascí. Hodí sa prípravok Formitox Extra alebo DELTACAPS 50 CS

Ekologická ochrana

Použitie prírodných insekticídov, octových roztokov, sušených bylín a korenín, škorice, kávovej usadeniny. Osvedčené je aj použitie lepových pásov. Použiť sa môžu aj hlístice (Steinernema feltiae).

Prevencia

Pravidelná kontrola exteriéru a zasiahnutie v prípade zistenia prvého výskytu mravcov. Na začiatku ideálne prírodnými prostriedkami.

mravce; prenášače vošiek; kolónie mravcov; mravce v záhrade

Tagy: mravce | trávnik