Váhavec (obžraté listy kaliny)

Váhavec napáda v záhradách najmä kaliny. Poškodzuje najskôr časť listovej plochy, neskôr listy dierujú, následne zostávajú len hlavné žilky a pri silnom výskyte ich celkom zničí.

Prejavy

Rozoznávame viac druhov. Dospelý jedinec je malý chrobák. Jeho čierne larvy sú sústredené v skupinách, najčastejšie na spodnej strane listov. Staršie larvy žijú častejšie jednotlivo a môžu sa objaviť aj na vrchnej strane listov. Poškodzujú najskôr časť listovej plochy, neskôr listy dierujú, následne zostávajú len hlavné žilky a pri silnom výskyte ich celkom zničia. Pri intenzívnom výskyte môže dôjsť aj k odumretiu celých konárov. Larvy sú najviac aktívne v júli a v auguste. Ak sa problém nerieši, opakuje sa každoročne. V záhradách napáda tento škodca napríklad kaliny.

Chemická ochrana

V prípade intenzívnejšieho výskytu možno využiť počas leta prípravok Karate ZEON 5 CS. Podľa potreba je vhodné postrek po asi 7 dňoch zopakovať.

Ekologická ochrana

Striasanie lariev z drevín do plachiet a ich likvidácia. Ide o riešenie, ktoré je vhodné len pri mladších jedincoch.

Prevencia

Dodržiavanie optimálnych pestovateľských podmienok, pravidelný rez drevín, prihnojovanie a dôsledná kontrola zdravotného stavu. Pri výskyte problému treba neodkladne zasiahnuť. Z miest pod drevinami treba pravidelne odstraňovať všetko napadané lístie.

váhavec; čierne larvy na listoch kaliny; obžraté listy kaliny; skupinky lariev na listoch kaliny; kalina; škodce na kaline

Tagy: kalina | váhavec