Seriál Rekonštrukcia strechy, 2. časť: Ako je to s hmotnosťou strechy

  • 05.05.2021

Záhrada a vonkajší vzhľad domu by mali ladiť. Aj preto je dôležitý výber škridly. Stavitelia sa hlavne pri rekonštrukciách obávajú, či pôvodnú (často hlinenú, resp. pálenú) skladanú krytinu môžu nahradiť novou škridlou, či nebude pre existujúci krov ťažká. Obavy však nie sú namieste. V tejto časti seriálu si vysvetlíme podrobnosti o hmotnosti škridiel.

Červená strecha na dome

Porovnanie hmotnosti rôznych škridiel

Rôzne alternatívy krytín je dôležité posudzovať na rovnakej ploche, keďže každá škridla má inú veľkosť. Prinášame vám porovnanie 1 m2 starej pálenej škridly, novej pálenej škridly a novej betónovej škridly Bramac.

graf
Porovnanie hmotnosti na 1 m2

1 ks starej škridly síce pôsobí ľahko, ale na 1 m2 ide až 17 kusov. Pri bežnej pálenej krytine je to 10 až 11 škridiel, pri Bramacu len 8 až 10 kusov.

Navyše po daždi Bramac vďaka materiálu nasiakne len polovicu vlhkosti oproti bežným páleným škridlám, čo ešte zvýrazní rozdiel v hmotnosti v jeho prospech.

02 Bramac 2021 katalog kvalitna 309
Hmotnosť betónovej krytiny Bramac (na váhach vpravo) na 1 m2 je nižšia ako hmotnosť starej a novej pálenej škridly na rovnakej ploche (na váhach vľavo).

Myslite na celkové zaťaženie

Treba myslieť aj na skutočnosť, že hmotnosť samotných škridiel je zanedbateľná pri zohľadnení celkového zaťaženia pôsobiaceho na strechu – t. j. hmotnosti krytiny, strešných lát, kontralát, tepelnej izolácie a poveternostných vplyvov. Veď napríklad 1 m snehu na streche môže na krov a dom pôsobiť tiažou až 200kg/m2, pri celej streche je to až 40 ton. To znamená, že krov musí byť dostatočne dimenzovaný nielen pre krytinu, ale aj jej plánovanú celkovú záťaž, ktorá je v súčte až 5-násobkom hmotnosti škridly.

0304
Strecha rodinného domu pred rekonštrukciou (vľavo) a po rekonštrukcii s novou strešnou krytinou Bramac (vpravo).

www.bramac.sk

Potrebujete novú strechu? Rozhodli ste sa pre jej rekonštrukciu? Pripravili sme pre vás seriál, v ktorom vám postupne objasníme dôležité informácie:

1. Materiál je základ
2. Ako je to s hmotnosťou strechy
3. Koľko stojí nová krytina a jej uloženie

Zdroj: PR Bramac

Diskusie na tému článku