Mozaika zeleru (žltnutie zeleru)

Žltnutie listov zeleru a ich deformovanie spôsobuje mozaika zeleru. Ochorenie prenášajú vošky. Čo s tým?

Prejavy

Ochorenie sa prejavuje tým, že napadnuté rastliny zaostávajú v raste, listové stopky zeleru sa v strede skracujú. Na listoch napadnutých rastlín dochádza k presvitaniu žilnatiny a listy začínajú postupne žltnúť. Dochádza k deformovaniu listov a objavujú sa na nich biele škvrny.

Chemická ochrana

Proti voškám, ktoré ochorenie prenášajú treba zasiahnúť hneď po zistení prípravkom Decis Protech.

Ekologická ochrana

Použitie domácich rastlinných výluhov proti voškám. Opatrné obrábanie záhona.

Prevencia

Vírus sa prenáša cez poranenia pri mechanickom poškodení a voškami. Preto je potrebné dať pozor, aby sme pri obrábaní pôdy okolo rastlín nepoškodili buľvy. Zároveň treba monitorovať výskyt vošiek a pri výskyte pristúpiť k ich okamžitej likvidácii. Všetky poškodené rastliny treba zlikvidovať. Dodržať treba vhodný osevný postup, závlahový a výživový režim, potrebná je aj pravidelná likvidácia burín, ktoré sú často napádané voškami.

mozaika zeleru; skracovanie listových stopiek zeleru; presvitanie žilnatiny na listoch zeleru; žltnutie listov zeleru; žltnutie zeleru; choroby zeleru; zeler

Tagy: vírusy | vošky | zeler