Koreňokaz zhubný (hniloba zemiakov, hniloba cibule)

Roztoč poškodzuje zemiaky, koreňovú zeleninu alebo cibuľu sa volá koreňokaz zhubný. Ako proti nemu zasiahnuť?

Prejavy

Škodca, drobný žltkastý roztoč poškodzuje zemiaky, koreňovú zeleninu alebo cibuľu. Môže poškodiť a znehodnotiť aj uskladnené cbule a hľuzy kvetov. Cicia rastlinné štavy a zároveň otvára cestu k ďalším chorobám napríklad k hubovým alebo baktériovým. Postihnuté časti sa deformujú, strácajú farbu, černejú a postupne hnijú.

Chemická ochrana

Dezinfekcia skladových priestorov sírou, dobré presušenie cibuľovín pred uskladnením.

Ekologická ochrana

Napadnuté jedince a časti rastlín treba okamžite likvidovať.

Prevencia

Potrebné je vysádzať zdravé priesady a využívať odolnejšie kultivary, pravidelne striedať pestovateľské plochy, voliť vhodné predplodiny, vyhýbať sa ťažším a príliš vlhkým pôdam. Uskladnené cibule a hľuzy počas zimy treba pravidelne kontrolovať. Potrebné je skladovanie na suchých a chladných miestach.

žltý roztoč; deformácia zeleniny; čenanie a hnitie rastlinných častí; hniloba uskladnených cibúľ a hľúz; roztoče; škodce cibule; škodce zemiakov; cibuľa; zemiaky; koreňokaz zhubný