Koreňokaz zhubný (hniloba zemiakov, hniloba cibule)

Roztoč, ktorý poškodzuje zemiaky, koreňovú zeleninu alebo cibuľu, sa volá koreňokaz zhubný. Ako proti nemu zasiahnuť?

Prejavy

Škodca, drobný žltkastý roztoč poškodzuje zemiaky, koreňovú zeleninu alebo cibuľu. Môže poškodiť a znehodnotiť aj uskladnené cibule a hľuzy kvetov. Cicia rastlinné šťavy a zároveň otvára cestu k ďalším chorobám napríklad k hubovým alebo baktériovým. Postihnuté časti sa deformujú, strácajú farbu a postupne hnijú. Zhoršuje sa rast, pri silnom výskyte rastliny odumierajú.

Chemická ochrana

Dezinfekcia skladových priestorov sírou, dobré presušenie cibuľovín pred uskladnením.

Ekologická ochrana

Napadnuté jedince a časti rastlín treba okamžite likvidovať.

Prevencia

Potrebné je vysádzať zdravé priesady a využívať odolnejšie kultivary, pravidelne striedať pestovateľské plochy, voliť vhodné predplodiny, vyhýbať sa ťažším a príliš vlhkým pôdam. Uskladnené cibule a hľuzy počas zimy treba pravidelne kontrolovať. Potrebné je skladovanie na suchých a chladných miestach.

žltý roztoč; deformácia zeleniny; čenanie a hnitie rastlinných častí; hniloba uskladnených cibúľ a hľúz; roztoče; škodce cibule; škodce zemiakov; cibuľa; zemiaky; koreňokaz zhubný