Fómová hniloba zemiakov (duté zemiaky, dutiny v zemiakoch)

Dutiny v zemiakoch pokryté fialovošedým mycéliom spôsobuje fómová hniloba zemiakov. Do hľúz sa rozšíri najmä pri poškodení hľúz pri zbere.

Prejavy

Na bázach odumierajúcich stoniek vznikajú pozdĺžne nekrotické škvrny. V nich sa tvoria spóry, ktoré sú zmývané do pôdy kde infikujú hľuzy, najmä tie mechanicky poškodené. Infekcia je podporená nižšími teplotami. Na napadnutých hľuzách sa objavujú nekrotické priehlbeniny, v dužine sa tvoria rozsiahle dutiny pokryté fialovošedým mycéliom so zreteľnými plodničkami pôvodcu ochorenia. Patogén prežíva v pôde iba krátkodobo. Ochorenie sa šíri napadnutým a kontaminovaným výsadbovým materiálom.

Ekologická ochrana

Šetrný zber zemiakov so zamedzením poranenia hľúz. Vhodné skladovanie. Odstránenie všetkých napadnutých a inak poškodených hľúz.

Prevencia

Dodržiavanie optimálnych pestovateľských podmienok, výber vhodného miesta a striedanie pestovateľských plôch, primeraný výživový a závlahový režim. Nepestovať zemiaky na vlhkých a ťažkých pôdach. Ochorenie môže počas skladovania spôsobiť stratu až 20 %. Napadnutie sa významne zvyšuje pri poškodení hľúz pri zbere a pri zlom skladovaní. Potrebný je šetrný zber zemiakov so zamedzením poranenia hľúz, následne vhodné skladovanie a tiež odstránenie všetkých napadnutých a inak poškodených hľúz.

fómová hniloba zemiakov; nekrotické škvrny na zemiakoch; nekrotické prehĺbeniny na hľuzách zemiakov; šedé dutiny v zemiakoch; choroby zemiakov; zemiaky

Tagy: hniloba | zemiaky