Mora bavlníková na kukurici (obžraté vrchy kukurice)

Obžraté vrchy kukuričných klasov môže spôsobovať mora bavlníková. Prezradí ju aj trus viditeľný v mieste výskytu.

Prejavy

Larvy škodcu poškodzujú rôzne plodiny. Napríklad šúľky kukurice a živia sa “vlasmi” a jednotlivými zrnami. Škodca má niekoľko generácií za rok a rastlinu napáda počas celej vegetačnej doby. Škodcu identifikuje to, že špičky šúľku, listy pokrývajúce šúľok a zrná sú nepravidelne obžrané. Larvy koncom leta škodia aj v plodoch papriky, či rajčín. Viditeľný v mieste výskytu je aj trus larvy. Sú rôzne sfarbené, môžu byť zelené, hnedé, purpurové.

Chemická ochrana

Použitie prípravkov Decis EW 50, Integro alebo Karate ZEON 5 CS.

Ekologická ochrana

Na zvýšenie odolnosti rastlín proti škodcovi je možné použiť prípravok NOVAFERM ORION. Na menšej ploche je osvedčené mechanické ničenie vajíčok na spodných stranách listov.

Prevencia

Pestovanie odolnejších kultivarov, dodržiavanie odporúčaných pestovateľských postupov a pravidelná kontrola zdravotného stavu porastov.

mora bavlníková; larvy; larvy v šúlkoch kukurice; požerky na listoch; obžrané zrná; kukurica; škodce na kukurici; húsenice