Nosánik jablčný (padanie jabĺk, zdeformované jablká)

Opad plodov jabloní a nepekné plody môže spôsobovať škodca nosánik jablčný.

Prejavy

Červenohnedý dospelý jedinec s dlhším nosom poškodzuje vyvýjajúce sa plody. Na dreviny, napríklad jablone, sa dostáva v čase kvitnutia, neskôr samičky škodcu kladú do plodov vajíčka. Plody sú nepekné, s jamkami, rozsah poškodenia však nebýva príliš veľký, často ide skôr o estetickú vadu. Napadnuté plody zvyknú opadávať.

Chemická ochrana

Použitie prípravku Mospilan 20 SP, ideálne hneď po odkvitnutí jabloní.

Ekologická ochrana

Použitie prípravkov Karanimba, Neemazal.

Prevencia

Pravidelná kontrola zdravotného stavu jabloní, priebežné presvetľovanie koruny, predjarné postreky, primeraný výživový a závlahový režim.

chrobáky na plodoch jabloní; chrobáky s nosom na mladých plodoch jabloní; nosánik; jablone; škodce jabloní; chrobáky na jabloniach; škaredé jablká; opadávanie jabĺk