Obaľovač jablčný (červivé jablká)

Najčastejším škodcom jabloní a hrušiek je obaľovač jablčný, ktorý spôsobuje červivosť plodov. Pomôcť si viete chemickou aj ekologickou cestou a určite nezabudnite na prevenciu.

Prejavy

Škodca je pôvodcom červivosti jabĺk, napáda aj hrušky. Červivé plody zároveň, často už na stromoch, podľahnú moníliovej hnilobe. V teplejších oblastiach má tento škodca za rok dve generácie. Prezimuje v rôznych úkrytoch v štádiu lariev. Na jar sa kuklí, motýle prvej generácie sa liahnu v máji a v júni, druhej generácie v priebehu júla a augusta.

Chemická ochrana

Proti prvej generácii tohto škodcu treba zrealizovať postrek koncom mája alebo začiatkom júna. Proti druhej generácii, ktorá je početnejšia, sa ošetrujú predovšetkým zimné odrody jabloní a hrušiek. Ideálne koncom júla a v prvej polovici augusta. Použiť treba inhibítory tvorby chitínu, aplikujú sa už na začiatku kladenia vajíčok, zvyšné prípravky v čase hromadného liahnutia húseníc. Inhibítormi stačí proti každej generácii zasiahnuť iba raz, ošetrenie klasickými prípravkami treba vždy zopakovať. Použiť možno prípravky Mospilan 20 SP, Decis Protech, Sanium Ultra, Integro alebo Karate ZEON 5 CS

Ekologická ochrana

Použitie ovolarvicídneho bioprípravku, ktorý obsahuje Bacillus thuringiensis. Ním postrekujeme asi 5 dní po vrchole letovej vlny, teda na začiatku liahnutia húseníc. Veľký význam má využívanie svetelných a pivných lapačov. Využiť sa dá aj prírodný insekticíd Spintor, proti húseniciam Lepinox Plus.

Prevencia

Počas celej sezóny je potrebné zberať a likvidovať popadané ovocie. Pomáha aj oškrabanie starej odumretej kôry z jabloní v predjarí. V nej sa totiž nachádzajú larvy tohto škodcu v zámotkoch. Význam má tiež zimné kŕmenie vtákov a vyvesovanie hniezdnych búdok, pretože priláka napríklad sýkorky, ktoré ničia letných aj zimujúcich škodcov ovocných drevín. Pomáhajú aj netopiere, ktoré jediné dokážu zlikvidovať motýlikov obaľovača jablčného i množstvo ďalších ovocných škodcov lietajúcich večer a v noci, keď už vtáky spia.

obaľovač jablčný; larvy v jablku; červivosť jabĺk; červivosť hrušiek; motýľ na jabloniach; škodce jabloní; červivé jablká; jablká; jablone