Podkopáčik špirálový (kukly na jabloni, vajíčka na listoch jablone)

Mínovanie listov jabloní má na svedomí podkopáčik špirálový.

Prejavy

Spôsobuje mínovanie jabloní. V našich podmienkach má dve až tri generácie za rok. Prezimuje v štádiu kukiel, ktoré sú pripevnené na kôru kmeňov či konárov. K liahnutiu a rojeniu tohto škodcu dochádza v čase kvitnutia jabloní. Po párení samičky kladú vajíčka jednotlivo na spodnú stranu listov. Vyliahnuté larvy prenikajú do listov a konzumujú pletivá. Vznikajú typické míny. Larvy sa pohybujú dokola, preto je aj ich trus uložený v tvare špirály. Dospelé jedince opúšťajú míny a spúšťajú sa po tenkých vláknach do nižšie položených častí koruny stromov. Larvy prvej a druhej generácie sa kuklia väčšinou na listoch, larvy prezimujúcej generácie prevažne na kmeňoch a konároch stromov.

Chemická ochrana

Potrebný je zásah postrekom v čase rojenia dospelých jedincov. Použiť možno prípravok Karate ZEON 5 CS. Dôležitý je aj pravdielný predjarný postrek jabloní.

Prevencia

Výber vhodného pestovateľského miesta, optimálny výživový a vlahový režim, pravidelný rez a presvetľovanie koruny, zber napadaných listov a plodov, odstraňovanie múmiových plodov. Nevyhnutný je pravidelný monitoring výskytu chorôb a škodcov a v prípade ich výskytu okamžité riešenie. Zanedbanie akéhokoľvek problému môže viesť k oslabovaniu dreviny a zvýšeného predpokladu napadnutia ďalším škodcom.

podkopáčik špirálový; kukly na konároch; kukly na kôre; trus v tvare špirály; vajíčka na spodnej strane listov jabloní

Tagy: jablká | jablone