Vijačka krušpánová (húsenice na krušpáne)

Húsenice na krušpáne sú v posledných rokom veľmi častým problémom. Zasiahnite proni nim včas.

Prejavy

Prejavuje sa odumierajúcimi listami krušpánu, medzi listami sú viditeľné aktívne, zeleno čierne žravé larvy – húsenice so stopami trusu. Pri masívnejšom napadnutí dochádza k uschnutiu celých konárov. Drevina výrazne presychá, môže však ešte obrásť ak sa problém včas vyrieši. Inak hrozí úplné vyhynutie dreviny. Škodca má za rok 2-3 generácie.

Chemická ochrana

Okamžite po zistení škodcu je nevyhnutný postrek prípravkom Karate ZEON 5 CS. Ideálne je postrek zopakovať po 10 dňoch a vždy použiť iný prípravok.

Ekologická ochrana

Osvedčili sa prípravky na báze baktérie Bacillus thuringiensis (prípravok Lepinox plus) a prípravky na báze vírusu granulózy obaľovača jablčného.

Prevencia

Výber slnečných, vzdušných a suchších miest, vyhýbanie sa nadmernému hnojeniu a prehusteným porastom. Pravidelná kontrola rastlín a výber odolnejších kultivarov. Zasiahnutie vhodným prípravkom okamžite po zistení lariev.

vijačka; krušpán; húsenice; larvy; suché listy; holožer; larvy; škodce na krušpáne