Vlnačka krvavá (vata na stromoch, vata na kríkoch, vatové útvary )

Na mladých výhonkoch jabloní sa môžu občas objaviť biele, akoby vatové vlákna. Spôsobuje ich vlnačka krvavá, ktorá tieto výhonky cicia. Prvé kolónie sa objavujú už v máji.

Prejavy

Škodca cicia na kôre mladých výhonkov a starších konárov stromov a krov, často ju nájdeme na jabloniach. Výskyt identifikuje vylučovanie voskových, akoby vatových vláken. Tieto zakrývajú celú kolóniu škodcu. V mieste výskytu môžu vznikať praskliny alebo zdureniny. Škodca má za rok niekoľko generácií a prezimuje v štádiu lariev, najčastejšie v puklinách v kôre alebo v oblasti koreňového krčka. Veľa jedincov zahynie v dôsledku silných mrazov, treba na to teplotu -20 stupňov Celzia po dobu dvanásť hodín. Larvy vlnačky opúšťajú zimné úkryty koncom apríla, prvé početné kolónie sa objavujú v máji.

Chemická ochrana

Ošetrenie zrealizujeme hneď po zistení prvých kolónií škodcu, do postrekovej kvapaliny treba pridať aj zmáčadlo. Použiť možno prípravok Pirimor 50 WG. Pri slabom výskyte vlnačky, netreba ošetrovať celý strom, stačí postrekovú kvapalinu spolu so zmáčadlom naniesť priamo na kolóniu vlnačky. Niektorí pestovatelia odporúčajú proti vlnačke krvavej použiť roztok pripravený z 200 gramov draselného mydla a 10 litrov vody. Môžete pridať aj liter denaturovaného liehu. Keďže Pirimor sa predáva už len vo veľkospotrebiteľskom balení, je možné použiť aj postrek Mospilan. Do postrekovej kvapaliny pridajte zmáčadlo.

Ekologická ochrana

Poškodené a napadnuté časti stromu je možné odrezať a spáliť.

Prevencia

Škodca napáda stromy, ktoré sú nedostatočne zásobené draslíkom. Prednostne poškodzuje oslabené stromy. Dôležitý je preto správny závlahový aj výživový režim. Nevyhnutný správny a pravidelný rez vo všeobecne odporúčaných termínoch.

vlnačka krvavá; biele vláka; vatovité vlákna; kolónie; kolónie na konároch; škodca na stromoch; vatové útvary na konárikoch; škodce jabloní