Čo mi vyrastá zo stromčekového egreša?

  • 01.05.2021

V záhrade mám stromčekové egreše a z jedného mi začal vyrastať konár s trochu inými listami a žltými kvetmi. Čo sa to deje?

Meruzalka zlatá

Z egrešového kríka vám vyrastá ríbezľa zlatá Ribes aureum (ľudovo meruzalka), ktorá sa používa ako podpník na tvorbu kmienka stromčekových egrešov, ríbezlí a josty. Vyrastá buď zospodu od koreňov, alebo priamo z kmienka. Čo najskôr odstráňte celé jej výhonky, je totiž vitálnejšia ako egreš. Ak ju ponecháte, postupne prevládne a egreš odumrie.

Meruzalka sa viditeľne odlišuje svetlejšou farbou, tvarom listovej čepele a najmä výhonkami bez pre egreš typických ostňov. Výhonky často vyrastajú najmä po poranení, napr. pri obrábaní pôdy. V bylinnej fáze sú krehké a dajú sa ľahko vylomiť. Zdrevnatené sa odstraňujú ťažšie. Ríbezľa zlatá sa používa v mestách aj ako rýchlorastúci okrasný ker. Plody sú jedlé čierne bobule.

Vaše otázky píšte na poradna@zahrada.sk . Do každého čísla časopisu Záhrada niekoľko z nich vyberieme a odpovieme.

 

Text: Ing. Anna Szabóová
Foto: iStock.com
Zdroj: časopis Záhrada

Najnovšie diskusie