Maliny a černice poskytujú veľký úžitok, ale potrebujú našu starostlivosť. Tieto choroby a škodce by ste mali poznať

  • 05.05.2017

Veľkou výhodou mnohých dnešných odrôd drobného ovocia je, že životnosť ich plodných výhonov je len jedno- až dvojročná. Veľký význam to má najmä z dôvodu brzdenia prenosu chorôb i škodcov z jednej vegetačnej sezóny do druhej.

Maliny, černice a koláč

Samozrejme, iba vtedy, keď túto výhodu náležite využijeme. Preto hlavne u chorobami a škodcami ohrozovaných malín a černíc úplne pri zemi odrežeme a spálime staré odrodené výhony, a to hneď po zbere úrody, keď je už dostatok dorastených nových výhonov, aby sme tak v maximálne možnej miere obmedzili šírenie chorôb, ale i škodcov na novú generáciu výhonov.

Ochrana malín a černíc rezom

Rez robíme vždy s ohľadom na to, či je odroda najmä malín rodiaca jedenkrát alebo remontantná. Musíme teda dávať pozor na to, aby sme neodrezali opakovane rodiace výhony. Takto teda celý porast zmladíme, obnovíme, ale podľa potreby aj zriedime a presvetlíme tak, aby mal každý list dostatok svetla a slnka pre plné využitie jeho asimilačných a plodotvorných schopností, čím sa zvýši aj odolnosť rastlín.

Tento zámer podporí i pestovanie malín na drôtenke v jedno- alebo v dvojradí. Takýto postup zlepší mikroklímu v danom poraste, čím zamedzíme aj rozvoju najmä hubových chorôb. Tento účinný preventívno-ochranný postup je u ovocnín ojedinelý, lebo ostatné ovocniny majú väčšinou trvalejší drevitý charakter, ktorý neumožňuje takéto každoročné radikálne zmladzovanie.

Rez černíc

Princípy rezu

Z porastu, samozrejme, priebežne odstraňujeme choré rastliny a výhony, aby sme zabránili šíreniu najmä chorôb. Po odrodení výhony jedenkrát rodiacich malín ihneď pri zemi odrežeme a spálime. U dvakrát rodiacich, remontantných malín zvyčajne nový výhon odrodí na jeseň na vrchole a pred zimou túto odrodenú časť odrežeme. Na druhý rok sa zostatok výhonu zvyčajne rozkonári a zarodí druhý raz. Po zbere úrody aj tento odrodený výhon odrežeme hneď pri zemi. Tento postup môže výrazne znížiť potrebu ochranných postrekov a udržať zdravý porast malín.

Neskorý jesenný rez
Neskorý jesenný rez

Choroby malín a černíc

Odumieranie a metlovitosť malín (Didymella applanata)

Je to hubová choroba, ktorej hostiteľmi sú viaceré druhy z rodu ostružina. Pri zanedbaní preventívnych i akútnych zásahov môže zamoriť a zničiť aj celý porast. Náchylnosť na chorobu je daná špecifickou odolnosťou danej odrody. Postihuje bazálne časti výhonov malín, čo sa prejavuje najmä súvislými červenohnedými až fialovými veľkými škvrnami hlavne v oblasti púčikov, ktoré obyčajne odumrú. Choré pletivo nekrotizuje, trhá sa a výhonok odumiera. Ak vypučia pod chorým miestom adventné púčiky, tak zvyčajne vytvoria metlovité slabé výhonkovité trsy. Koncom leta huba vytvára peritéciá s vreckami plnými spór, ktoré sú na jar pôvodcami prvotných nákaz choroby.

Výhonok napadnutý hubovou chorobou Didymella
Výhonok napadnutý hubovou chorobou Didymella.

Ochrana:

Dôležité je vysádzať odrody odolné proti metlovitosti, neprehusťovať výsadby a udržiavať ich v bezburinovom stave. Veľmi účinné je počas celej vegetácie okamžite likvidovať choré rastliny a po poslednom zbere malín odrodené výhony ihneď vystrihať z porastu a spáliť. Vhodné tiež je nastielať pôdu rašelinou alebo dobre vyzretým kompostom. Účinne pôsobia aj meďnaté postreky, ktoré môžu nasledovať pri v zanedbaných porastoch, ale až po likvidácii chorých rastlín.

Pokročilé štádium napadnutia a odumieranie výhonku
Pokročilé štádium napadnutia a odumieranie výhonku.

Hrdza ostružinová

Hrdzu ostružinovú spôsobuje huba Kuehneola uredinis, ktorá napáda hlavne ostružiny. Do ďalšieho roku sa prenáša infikovanými výhonmi, na ktorých sa na jar objavujú fialovočervené zdureniny, v ktorých pokožka praská, uvoľňujú sa žlté spóry, infikujú spodné strany listov a tie často opadajú. Choroba sa dobre šíri vo vlhkom a teplom prostredí.

Ochrana:

Dôležitá je vzdušná, dobre oslnená a nezaburinená výsadba. Veľmi pomôže aj ihneď po zbere zlikvidovať odrodené výhony. Pomáhajú aj postreky z rastlinných výluhov, ktoré zvyšujú odolnosť proti chorobám. Odrody, ktoré znesú meďnaté prípravky, postriekame na jar krátko po ich vypučaní a postrek opakujeme v 10-dňovom intervale.

Hniloba plodov

Hnilobu plodov spôsobuje všadeprítomná pleseň sivá (Botrytis cinerea), ktorá najmä v daždivom počasí napáda plody malín i černíc.

Ochrana:

Ochrana striekaním je z hygienických dôvodov problematická. Dôležité je mať neprehustené, nezaburinené a dobre oslnené výsadby. Plody treba zberať tak často, ako dozrievajú, pri zbere ihneď odstraňovať všetky poškodené a naplesnivené plody, rozvešať napríklad fľaše s kvasiacou šťavou alebo pivom ako lapače hmyzu, ktorý plody poškodzuje a infikuje.

Maliny a černice

Zasychanie plodov

Zasychanie plodov malín a černíc je často spôsobené letnými horúčavami pri teplotách nad 30 °C a slnečným úpalom. Pri dlhotrvajúcom suchu sa plody prestávajú vyvíjať, krpatejú a zasychajú.

Ochrana:

Pri poludňajších vysokých teplotách sú rastliny vďačné za tienenie a v suchom období zasa za pravidelné zavlažovanie.

Škodcovia malín a černíc

Krasoň ostružinový (Agrilus aurichalceus)

Je to kovovolesklý chrobák modrozelenej alebo bronzovozelenej farby, štíhly, asi 5 – 8 mm dlhý, ktorý škodí malinám, černiciam, ale i ružiam. V priebehu júna kladú samičky vajíčka jednotlivo na zelené časti výhonov. Vyliahnuté larvy sa prežierajú do výhonov a pod ich pokožkou vyhlodávajú špirálovité chodbičky. Nad chodbičkou sa pokožka zdurí a často i praskne. V tomto mieste sa buď obmedzí, alebo úplne preruší prúdenie rastlinných štiav a výhon postupne odumrie.

Úrodu černíc ovplyvní dobrý rez. Naučte sa, ako na toPrečítajte si tiež Úrodu černíc ovplyvní dobrý rez. Naučte sa, ako na to

Vo veternom počasí sa v mieste zdurenia výhony často lámu. Staršia larva vyžiera stred výhonu smerom nahor, kde si po ukončení vývoja zhotoví komôrku, v ktorej prezimuje. V nej sa aj zakuklí a ako dospelec ju v júni opúšťa. Za rok má len jednu generáciu.

Ochrana:

Do úvahy prichádza len mechanické odstraňovanie zdurených výhonov s prezimujúcimi larvami, a to buď ešte na jeseň, alebo skoro zjari.

Byľomor ostružinový (Lasioptera rubi)

Byľomor je drobný sivočierny, 2 – 2,5 mm veľký komár, ktorý v larválnom štádiu škodí malinám i černiciam. V neošetrovaných porastoch bývajú škody značné. Samičky kladú vajíčka v máji, v skupinách a k púčikom. Vyliahnuté oranžovočervené larvy sa zavŕtajú do drene výhonkov, kde cicajú pletivá, ktoré zbujnejú a vytvoria 10 – 20 mm dlhé hálky, ktoré sa stále zväčšujú. Larvy v hálke aj prezimujú. Vývoj dospelca trvá od júna do jari. V apríli sa zakuklia a od mája vyletujú dospelé byľomory, ktoré majú za rok len jednu generáciu.

Napadnutie Byľomorom ostružinovým.

Ochrana:

Rovnaká ako u krasoňa.

Maliniar sivý a plstnatý

Maliniar sivý (Byturus aestivus) a maliniar plstnatý (Byturus tomentosus) sú chrobáky, ktoré sa od seba len ťažko rozoznávajú a spôsobujú červavosť najmä malín, ale i ostružín. Často poškodia až tretinu plodov. Dospelci sa liahnu z kukiel v zemi na jar po prezimovaní. Samička nakladie vajíčko do kvetu, ktorý potom larvy vyžierajú a pokračujú i v súplodí. Pri veľkej invázii spôsobujú až holožery. Dospelé larvy vypadávajú k zemi, kam zaliezajú a kuklia sa.

Maliniar plstnatý
Maliniar plstnatý kladie vajíčka do kvetového púčika.

Ochrana:

Prítomnosť maliniara plstnatého prezrádzajú originálne čiarkovito vyžrané otvory na listoch. Ochrana je z hygienického hľadiska problematická, ale okolo porastu môžeme skúsiť rozvešať biele lepové doštičky, ktoré by ich prilákali a zahubili, alebo použiť zavesený fľašový lapač so sladkou malinovou šťavou, kde sa utopia.

Pomôcka pri výbere

Každý ovocný druh zvyčajne trpí najviac jednou či dvomi chorobami alebo škodcami, na ktoré je šľachtenie zvlášť upriamené a stupeň odolnosti proti nim je uvedený aj v pomológiách. Treba však pripomenúť, že uvedené odolnosti nepredstavujú presnú matematickú veličinu, ale len dobrú informáciu na uľahčenie a spresnenie nášho výberu tých najlepších a pre nás najvhodnejších odrôd.

Odrody malín a stupeň ich odolnosti proti odumieraniu výhonov:

  • vyššiu odolnosť majú: Canby, Granát, Heritage, Ljulin,
  • strednú odolnosť majú: Ada, Afrodita, Bojan, Mája, Medea, Rubín,
  • nižšiu odolnosť majú: Miral, Sajana, Veten, Zeva II.
Zdravie zakliate v drobnom ovocíPrečítajte si tiež Zdravie zakliate v drobnom ovocí

Text: Ing. Jaroslav Pížl
Foto: autor, isifa/Shutterstock, Pixabay
Zdroj: časopis Záhrada

Diskusie na tému článku

Najčítanejšie články
  • Mesiac
  • Týždeň
Ktorý druh malín máte v záhrade? Neoberte sa o úrodu nesprávnym rezom
Ktorý druh malín máte v záhrade? Neoberte sa o úrodu nesprávnym rezom
Čo ešte rezať koncom zimy? Tieto kríky a popínavé dreviny sa odvďačia bohatým kvitnutím
Čo ešte rezať koncom zimy? Tieto kríky a popínavé dreviny sa odvďačia bohatým kvitnutím
Lunárny kalendár pre záhradkárov – február 2024
Lunárny kalendár pre záhradkárov – február 2024
Ako vyzerá február v záhrade? V jednej ruke držíme nožnice, v druhej osivo na výsev zeleniny a letničiek
Ako vyzerá február v záhrade? V jednej ruke držíme nožnice, v druhej osivo na výsev zeleniny a letničiek
Trik od skúseného pestovateľa: Neuveríte, ako jednoducho zvýšime úspešnosť výsevu
Trik od skúseného pestovateľa: Neuveríte, ako jednoducho zvýšime úspešnosť výsevu
Úrodu černíc ovplyvní dobrý rez. Naučte sa, ako na to
Úrodu černíc ovplyvní dobrý rez. Naučte sa, ako na to
4. ročník súťaže pre materské a základné školy: Hlasujte za školu a vyhrajte pre seba predplatné časopisu
4. ročník súťaže pre materské a základné školy: Hlasujte za školu a vyhrajte pre seba predplatné časopisu
Ako vyriešiť slnečnú predzáhradku, v ktorej je trativod a šachta? Toto poradil Martin Čurda
Ako vyriešiť slnečnú predzáhradku, v ktorej je trativod a šachta? Toto poradil Martin Čurda
Čo ešte rezať koncom zimy? Tieto kríky a popínavé dreviny sa odvďačia bohatým kvitnutím
Čo ešte rezať koncom zimy? Tieto kríky a popínavé dreviny sa odvďačia bohatým kvitnutím
Lunárny kalendár pre záhradkárov – február 2024
Lunárny kalendár pre záhradkárov – február 2024
Radíme pestovateľom oleandrov: Kedy a ako ich správne hnojiť?
Radíme pestovateľom oleandrov: Kedy a ako ich správne hnojiť?
Ako si užívať záhradkárčenie bez námahy a s eleganciou? Spoľahnite sa na betón
Ako si užívať záhradkárčenie bez námahy a s eleganciou? Spoľahnite sa na betón