Prebierka plodov je základ dobrej úrody. Viete ju správne urobiť?

  • 11.06.2017

Prebierka plodov patrí v priebehu roka k najdôležitejším úkonom vedúcim k dosiahnutiu vysokej kvality ovocia. Napriek tomu je často vykonávaná nedostatočne, prípadne vôbec.

Prebierka plodov jadrovín

Táto chyba vedie k viacerým negatívnym dosahom, predovšetkým k horšej kvalite úrody. Neprebraté stromy prinášajú v porovnaní s prebratými úrodu oveľa väčšieho množstva plodov. Tie sú však drobnejšie a väčším množstvom ponechaných plodov sa nedá docieliť zvýšená úroda. Každý strom má svoj potenciál úrody a ten nepresiahne. Preto je výška úrody u neprebratého a prebratého stromu úplne rovnaká. Rozdiel je vo veľkosti a kvalite plodov.

Neprebraté plody sú menšie a aj oveľa horšej kvality. Je medzi nimi množstvo deformovaných či mechanicky poškodených plodov. Živiny sa počas roka rozložia medzi veľké množstvo plodov, veľa z nich prijmú aj spomínané nevyhovujúce plody. Výsledkom je menší obsah cukrov a nutričných látok a horšia chuť plodov, ktoré sú náchylné na hniloby a nevhodné na uskladnenie.

Plody dopestované v zhlukoch sú ideálnym prostredím na šírenie chorôb

V neprebratých stromoch je vyššie zatienenie ako v prebratých. Plody zo zatienených partií koruny sú nedostatočne vyfarbené a sú chuťovo horšie, rovnako ako i horšie skladovateľné. Plody dopestované v zhlukoch sú ideálnym prostredím na šírenie hubových chorôb a škodcov. Napríklad moniliózou napadnutý plod je okamžite zdrojom šírenia tejto choroby na ostatné plody v zhluku (súplodí). Rovnako je to napríklad aj s obaľovačom, ktorého je už v slovenských podmienkach niekoľko druhov a ktorého nálet je už úplne bežný 2-3x ročne.

Nezanedbateľný negatívny dopad zanedbania prebierky je jej priamy vplyv na iniciáciu (zakladanie) kvetných pukov pre úrodu v nasledujúcom roku. Etylén, ktorý produkujú semená plodov, je významným inhibítorom tohto procesu. Veľké množstvo plodov v korune je preto súčasne i zdrojom veľkého množstva etylénu.

U neprebratých stromov vďaka tomuto dochádza k čiastočnej alebo úplnej alternácii, čiže striedavej rodivosti. Typickým príkladom sú staré odrody, ktoré sa vďaka vyšším pestovateľským tvarom nepreberali vôbec, čo viedlo u veľkého množstva odrôd k tomu, že tieto stromy plodili iba každý druhý rok.

Prebierka plodov jadrovín

Kedy preberať plody?

Aby prebierka plodov splnila svoj účel, je potrebné ju vykonávať nielen dostatočne razantne, ale najmä včas. Zaužívaným termínom je obdobie tesne po júnovom opade plodov. Ten je vlastne procesom, kedy sa strom prirodzeným spôsobom zbavuje nadbytočnej násady plodov. Ale aj po tejto jeho samoregulácii je na strome zväčša stále ďaleko väčšia násada plodov, ako je žiaduce.

Preto je potrebné pristúpiť čo najskôr k ich prebierke. Skúsený záhradkár však vie už skôr rozoznať, ktorý plod je perspektívny a ktorý nie, rovnako ako to, ktorý plod v krátkej dobe odpadne aj sám. Preto môže pristúpiť k prebierke plodov ešte pred júnovým opadom.

Jablká pred prebierkou
Jablká pred prebierkou
Jablká po prebierke
Jablká po prebierke

Technika prebierky

Jednou rukou si prichytíme konár a druhou opatrne vykrútime všetky nadbytočné plody. Ako prvé odstraňujeme z ružíc plody deformované, choré, namrznuté, mechanicky poškodené, napadnuté škodcom či veľmi malé. Odstránime tiež plody nachádzajúce sa príliš blízko stredovej osi alebo drôtov či oporných kolov. Tie sú do budúcna pre plod rizikom, nakoľko dochádza v ich prípade veľmi často k mechanickým poškodeniam. Tie vznikajú pri ich vzájomnom kontakte vplyvom vetra, čo je ešte výraznejšie v prípade odrôd plodiacich na dlhých stopkách.

Po takejto prebierke však v ružiciach ostáva stále príliš veľa plodov. Preto ich preriedime tak, aby nám ostali na výhonoch jednotlivé plody na vzdialenosť 10 cm, čiže približne na šírku ruky. V ružiciach ponechávame spravidla iba jeden plod. V prípade veľkoplodých odrôd a nižšej násady môžeme ponechať dva plody. Naopak, pokiaľ je násada veľmi bohatá, odstránime aj celé ružice plodov.

Nezabudnite

Správne vykonaná prebierka plodov vám zabezpečí úrodu kvalitných, chutných a dobre skladovateľných plodov. Jej skorou realizáciou navyše zabránite striedavej rodivosti, čím si súčasne zabezpečíte úrodu aj pre nasledujúci rok. Nastáva optimálny čas na jej vykonanie, preto ju určite nezanedbajte. A pokiaľ by ste ju predsa len nestihli, urobte ju pokojne aj neskôr. Platí totiž pravidlo, že radšej neskoro ako vôbec. Striedavej rodivosti v takomto prípade síce už nezabránite, ale plody rozhodne dorastú do očakávanej veľkosti a kvality.

Text a foto: Ing. Marián Komžík, Kohaplant, Levice
Zdroj: časopis Záhrada

Najnovšie diskusie

Najčítanejšie články
  • Mesiac
  • Týždeň
Január je vhodný na rez viniča aj týchto drevín. Ktorým rastlinám sa oblúkom vyhnúť?
Január je vhodný na rez viniča aj týchto drevín. Ktorým rastlinám sa oblúkom vyhnúť?
Ktorý druh malín máte v záhrade? Neoberte sa o úrodu nesprávnym rezom
Ktorý druh malín máte v záhrade? Neoberte sa o úrodu nesprávnym rezom
Lunárny kalendár pre záhradkárov – február 2024
Lunárny kalendár pre záhradkárov – február 2024
Trik od skúseného pestovateľa: Neuveríte, ako jednoducho zvýšime úspešnosť výsevu
Trik od skúseného pestovateľa: Neuveríte, ako jednoducho zvýšime úspešnosť výsevu
Ako vyzerá február v záhrade? V jednej ruke držíme nožnice, v druhej osivo na výsev zeleniny a letničiek
Ako vyzerá február v záhrade? V jednej ruke držíme nožnice, v druhej osivo na výsev zeleniny a letničiek
Čo ešte rezať koncom zimy? Tieto kríky a popínavé dreviny sa odvďačia bohatým kvitnutím
Čo ešte rezať koncom zimy? Tieto kríky a popínavé dreviny sa odvďačia bohatým kvitnutím
Ako vyzerá február v záhrade? V jednej ruke držíme nožnice, v druhej osivo na výsev zeleniny a letničiek
Ako vyzerá február v záhrade? V jednej ruke držíme nožnice, v druhej osivo na výsev zeleniny a letničiek
Čo ešte rezať koncom zimy? Tieto kríky a popínavé dreviny sa odvďačia bohatým kvitnutím
Čo ešte rezať koncom zimy? Tieto kríky a popínavé dreviny sa odvďačia bohatým kvitnutím
Februárový sprievodca pestovaním: Ktoré plodiny môžeme vysievať už teraz?
Februárový sprievodca pestovaním: Ktoré plodiny môžeme vysievať už teraz?
Ktorý druh malín máte v záhrade? Neoberte sa o úrodu nesprávnym rezom
Ktorý druh malín máte v záhrade? Neoberte sa o úrodu nesprávnym rezom
Fotopostup: Správne vykonaný rez malín je základom dobrej úrody
Fotopostup: Správne vykonaný rez malín je základom dobrej úrody
Lunárny kalendár pre záhradkárov – február 2024
Lunárny kalendár pre záhradkárov – február 2024