Prirodzená krása prírody lieči. Stačí ju vnímať

  • 27.06.2021

Krása prináša liečivé pôsobenie do všetkých úrovní ľudského bytia. Zasiahnutí krásou nevieme byť zlí, nahnevaní, malicherní, pomstychtiví.

Meditácia v prírode

Krása aktivuje naše dobré vlastnosti, podporuje etické správanie, očisťuje nás od negativity, zbavuje strachov. Mohli by sme smelo povedať, že krása nás robí lepšími.

Skutočná krása nás nikdy nebude nudiť

Táto liečivá sila sa týka krásy, ktorá je prirodzená, mohutná, nekompromisná. Je to krása prírody. Netýka sa umelých, pozlátokových a povrchových nádher, ktoré na nás chrli konzum, médiá a moderné smery umenia, ktoré za krásu považujú aj zakrvaveného jeleňa vo vani, alebo rozpitvané telo povesené na háku z povaly. Nehovorím o kategórii umenia, ktoré v „popise práce” má aj úlohu šokovať, vyviesť z miery, donútiť sa zamyslieť, vytvoriť zrkadlo súčasnej dobe atď. Sme pri kategóriách vnútorný-vonkajší, pravdivý-falošný, umelý-prirodzený. Skutočná krása sa vždy zvnútorní, stane sa našou súčasťou, neprejde len tak okolo nás a nikdy nás nebude nudiť. Na skutočnú krásu sa nedá zvyknúť. Vždy nás prekvapí, vtiahne do svojho sveta a zanechá stopu.

Krásna žena s motýľom na tvári

Krása harmonizuje a lieči

Zážitok skutočnej krásy nás harmonizuje. Všetko, čo je pre ľudskú psychiku a fyzické telo harmonické, je zároveň aj liečivé.

Všetky tradičné liečebné systémy vychádzajú zo základných princípov výstavby Vesmíru. Celé Univerzum je vystavané na základe existencie dvoch protikladných síl, ktoré fungujú na princípe dynamickej rovnováhy. Ich rovnovážny stav je stavom ideálnym, trvá len milióntinu sekundy. V okamihu najväčšieho rozpätia jednej sily sa aktivizuje tlak sily protikladnej a nastáva jej čas rozpínania sa. Okamih pred týmto „bodom obratu” sú sily v rovnováhe. Nedá sa to zmerať, stanoviť, odpozorovať, ale deje sa to. Je to okamih absolútnej dokonalosti, harmónie a krásy.

Aj my sa dostávame do takýchto okamihov v momente prežívanie niečoho krásneho. Tieto momenty sú liečivým prostriedkom. Stačí prežívať krásu. Vnímať krásu. Je všade okolo nás. V rannej hmle, ktorá sa dvíha nad lesom, vo svetle svitania, v speve vtákov, v úsmeve vášho dieťaťa, v očiach milovanej osoby, v porozumení, v pokojnom bytí, v radosti z toho, že sme. Staňme sa majstrami, ktorí vidia krásu v každom človeku, kameni, lístočku, hviezde, v celom Univerze. Krása je jednoduchá a rozumie jej úplne každý. Otvorme sa svojej vnútornej kráse a nechajme ju žiariť navonok.

 

Text: Iveta Henzelyová, www.bylinkovaskola.sk 
Foto: isifa/Shutterstock

Diskusie na tému článku