Rytmus nášho života je rytmom prírody, nezabúdajme na to

  • 21.11.2020

V tomto ročnom období sa rastliny sťahujú naspäť do zeme, hlina prikryje semená, listy stromov uštrikujú teplú prikrývku pre úrodnú zem, všetko sa spomaľuje a ponára do iného sveta.

Rytmus nášho života je rytmom prírody, nezabúdajme na to

Po Dušičkách sa už nič nesmie zbierať, aj keby to bolo krásne rozkvitnuté a zelené. Naši predkovia to vedeli a ctili si tieto hranice. Nedotýkali sa už zeme ani rastlín, nechávali ich dokončiť cyklus vegetačného kolobehu. Bylinári robili posledné zbery koreňov a bobúľ, zbierali semená, uskladňovali svoje zásoby a pripravovali sa na príchod obdobia, keď vládu preberá zimný boh.

V minulosti sme rytmu prírody rozumeli viac

Rytmy prírody sú prirodzeným pulzovaním všetkého živého. Kedysi sme to vnímali a boli sme súčasťou týchto rytmov. Chápali sme, že nie je možné preskočiť žiaden cyklus, všetko má svoju postupnosť a vývoj. Rastliny nás tak učili, že všetko podlieha univerzálnym vesmírnym zákonom, vyjadrením ktorých sú práve ony. Sprevádzali nás odjakživa, liečili, živili, chránili, poskytovali všetko, čo sme potrebovali na život. Dnes sa k nim správame ako k neživým veciam, ktoré nám majú len slúžiť. Nevidíme v nich svojich učiteľov, spoločníkov, priateľov. Je načase vrátiť sa k tomuto poznaniu, znovuobjaviť ich skutočnú podstatu a význam.

Rytmus nášho života je rytmom prírody, nezabúdajme na to

Ako pomôcť srdcu i duši

Rytmus nášho života je vlastne rytmom prírody v nás. Zo semienka a vajíčka vyrastie nový život, rastie, dospieva, prináša plody, vädne a odchádza naspäť do zeme. Rytmus nášho srdca nás udržiava nažive. Ak sa vychýlime z rovnováhy a narušíme prirodzený chod procesov okolo nás alebo v našom vnútri, odzrkadlí sa to okamžite na práci srdca. Je najcitlivejšie na všetky disharmónie a extrémy, ktorými ho zaťažujeme.

Vo fytoterapii sa rastliny na srdce vyznačujú jednoznačnou signatúrou (opis, znak): objavuje sa rytmus v stavbe ich stonky, kvetov, listov, nachádzame tam jasnú pravidelnosť. Je to napríklad konvalinka voňavá (Convallaria majalis) s pravidelným rozmiestnením kvetov na stonke, náprstník (Digitalis) so zvončekovitými kvetmi v pravidelných útvaroch, srdcovník obyčajný (Leonorus cardiaca) s pravidelným rozmiestnením listov na stonke a pod.

Nie je to však len vonkajšia signatúra, čo vyjadruje vzťah k rytmu. Je to aj vnútorná, duchovná signatúra, ktorá sa prejavuje v celej rastlinnej bytosti a určuje jej vplyv aj na ostatné bytosti prírody, teda aj na človeka.

Príroda, zapadajúce slnko

Stačí to vnímať

Nemusíme rastliny prijímať vo forme liekových foriem (čaj, tinktúra, masť, olej…), aby sme dokázali prijímať ich liečivú silu. Stačí len byť v ich blízkosti, vnímať ich vyžarovanie, rozprávať sa s nimi, stať a ich súčasťou.

 

 

Text: Iveta Henzelyová, www.bylinkovaskola.sk 
Foto: iStock.com

Diskusie na tému článku