Helmintosporióza maku (žltnutie maku)

Žltnutie a odumieranie mladých rastlín maku spôsobuje ochorenie helmintosporióza maku. Huba napáda koreňový krčok.

Prejavy

Ide o jedno z najzávažnejších ochorení, ktoré sa vyskytuje v porastoch maku veľmi často. Mak ohrozuje počas celého vegetačného obdobia. Prejavuje sa žltnutím a odumieraním mladých rastlín. Patogén napáda koreňový krčok, ktorý sa stenčuje. V mieste zaškrteného koreňového krčka je obmedzený príjem vody a živín, následkom čoho dochádza k padaniu rastlín. Na listoch maku sa tiež vyskytujú tmavohnedé hranaté škvrny, ostro ohraničené listovou žilnatinou. Pri napadnutí stoniek dochádza k odumieraniu pletív a tvorbe modročiernych pruhov. Vzniknúť môže aj lámavosť stoniek a zvýšené poľahnutie porastu. Choroba napadá aj makovice. Huba prerastá do vnútra makovice a znehodnocuje semená. Zdrojom choroby býva často býva infikované osivo, ale huba prežíva aj na napadnutých rastlinných zvyškoch.

Chemická ochrana

Proti chorobe nie sú registrované žiadne prípravky v malospotrebiteľskom balení. Vo veľkobaleniach sú dostupné prípravky Acrobat MZ WG, Bumper Super (je účinný aj proti ďalším hubovým chorobám maku), Discus a Propulse.

Prevencia

Používanie kvalitného a moreného certifikovaného osiva,dôsledný výber a striedanie pestovateľských plôch, voľba redšieho sponu, Primeraný výživový a závlahový režim, dôležitý je aj priebežný monitoring výskytu chorôb a škodcov. Nevyhnutná je aj dôskedná likvidácia pozberových zvyškov, kde môže huba prežívať.

žltnutie a odumieranie mladých rastlín maku; stenčenie koreňového krčka rastliny maku; tmavohnedé škvrny na lisotch maku; modročierne pruhy na stonkách maku; lámanie stoniek maku; hubové choroby; mak; choroby maku

Tagy: mak