Pleseň maková (škvrny na listoch maku, zakrpatený mak)

Počas vlhkých rokov môže mak napadnúť pleseň.Chorobou napadnuté rastliny sú zakrpatené a deformované, majú škvrny a na spodnej strane majú povlak.

Prejavy

Ochorenie je časté počas vlhkých rokov a často sa prenáša aj osivom. Viac ohrozené sú porasty z jesenného výsevu. Chorobou napadnuté rastliny sú zakrpatené a deformované. Vrchná strana listov obsahuje chlorotické škvrny, na spodnej strane listov sa dá pozorovať hustý sivý povlak. Postihnuté listy sú skučeravené, krehké, okrajmi sa stáčajú smerom nadol a sú nápadne zhrubnuté. Stonky bývajú pokryté sivým povlakom. Kvetné puky odumierajú alebo zostávajú malé a so zmeneným tvarom. V makoviciach sa semená nevytvárajú alebo sú premenené na hrdzavý prášok. Niekedy sú pre listy typické ostro ohraničené žlté škvrny, ktoré postupom vegetačného obdobia hnednú a odumierajú.

Chemická ochrana

Proti ochoreniu nie sú registrované žiadne prípravky v malospotrebiteľskom balení. Dostupné pre veľkopestovateľov sú prípravky Discus, Mirador XTRA alebo Acrobat MZ WG. Porasty z jesenného výsevu treba začiatkom jari ošetriť preventívne. Pri výskyte choroby sú dôležité opakované postreky.

Prevencia

Používanie kvalitného a moreného osiva, dôsledný výber a striedanie pestovateľských plôch, voľba redšieho sponu, zavlažovanie podmokom a čo najmenej na listy. Riešením je aj nepestovať mak vo vlhkých lokalitách. Dôležitý je primeraný výživový režim a použitie hnojív s vyšším obsahom fosforu.

deformácia rastlín maku; škvrny na listoch maku; sivý povlak na listoch maku; sivý povlak na stonkách maku; odumieranie listov maku; pleseń; choroby maku; mak; škvrny na listoch

Tagy: mak | pleseň