Múčnatka viniča (povlak na hrozne, povlak na listoch viniča)

Biely povlak na mladých výhonkoch viniča a na bobuliach spôsobuje múčnatka viniča. Dnes sa proti nej dá zasiahnuť už aj ekologicky.

Prejavy

Choroba napáda strapce, listy aj letorasty viniča. Významné škody spôsobuje pri skorom napadnutí mladých bobúľ. Ich povrch najskôr stvrdne, zhnedne a ich pokožka často aj praská. Na povrchu dozrievajúcich bobúľ vzniká belavý povlak hubových vláken. Rovnaké príznaky možno pozorovať aj na mladých výhonkoch viniča.

Chemická ochrana

Potrebné je zrealizovať preventívne ošetrenia, najmä v lokalitách s opakujúcim sa výskytom múčnatky, vďaka nim zostávajú mladé bobule ochránené. Prvý postrek treba vykonať pred kvitnutím, druhý a tretí po odkvitnutí, vždy s odstupom 10 dní. Použiť možno prípravky Cabrio Top, Kumulus WG, Thiovit Jet, Topas 100 EC alebo Vivando. Prípravky na báze síry by sa nemali používať pri teplote nad 25C.

Ekologická ochrana

Použiť možno prípravok HF- Mycol, ktorý sa aplikuje dvakrát pred kvitnutím a dvakrát po odkvitnutí v odstupoch 7-10 dní.

Prevencia

Každoročný rez, správna výživa a precízny výber pestovateľského miesta. Dôsledná kontrola zdravotného stavu viniča a riešenie problémov v začiatočným štádiách. Preventívne postreky.

múčnatka viniča; hnedé bobule viniča; belavý povrch bobúľ; belavý povrch na výhonkoch viniča; biely povlak na viniči; biely povlak na listoch; choroby viniča; vinič; hrozno