Bzdochy

Bzdochy pozná každý. Pri početnejšom výskyte môžu napádať rastliny, ktoré následne zaostávajú v raste, sú v zlej kondícii. Ako sa ich zbaviť?

Prejavy

Existuje niekoľko druhov bzdôch, dospelé jedince škodia cicaním rastlinných štiav. Po pôsobení bzdochy zostávajú škvrny, prípadne aj zápach, ale závažnosť tohto škodcu nie je veľká. Napadnuté plody sa pomaly vyvíjajú a rovnako aj rast rastliny. Súčasne môže bzdocha prispieť k šíreniu ďalších chorôb, ktoré sa do rastliny dostanú cez narušené pletivá. Bzdochy škodia na veľkom množstve okrasných a úžitkových rastlín. Škodca kladie vajíčka na spodnú stranu listov, väčšinou má u nás za rok jednu generáciu.

Chemická ochrana

Použitie bežných insekticídnych prípravkov na ochranu rastlín často zasiahne a zlkviduje aj tohto škodcu.

Ekologická ochrana

Vajíčka bzdôch zvyknú konzumovať lienky. Použiť sa dá aj postrek z macerátu z výhonkov a listov rajčín.

Prevencia

Pravidelné čistenie záhonov od pozberových zvyškov a buriny, udržiavanie redších a vzdušnejších porastov, obrábanie pôdy, budovanie a inštalácia hmyzích domčekov.

bzdochy; chrobáky na paradajkách; zapáchajúce chrobáky; škvrny na plodoch; škvrny na listoch

Tagy: bzdochy