Fúzač bolševníkový (chodbičky v mrkve)

Fúzač boševníkový je škodca, ktorý zriedkavejšie môže napadnúť aj mrkvu. Jeho larvy vyžierajú v koreňoch dlhé rovné chodbičky.

Prejavy

Larvy tohto škodcu sa zriedkavejšie môžu vyskytnúť v koreňoch mrkvy. Škodca má za rok jednu generáciu. Samičky kladú vajíčka ku koreňovým krčkom mrkvy, vyliahnuté žltohnedé larvy vyžierajú v koreňoch dlhé rovné chodbičky. Rastliny sú oslabené, korene nevhodné na konzumáciu.

Chemická ochrana

Nie sú registrované žiadne prípravky a nebýva potrebné proti škodcovi zasahovať, pretože sa nezvykne príliš rozšíriť.

Ekologická ochrana

Prevenciou je striedanie plodín.

Prevencia

Výber optimálnych pestovateľských plôch a ich stiedanie, primeraný výživový a závlahový režim, jednotenie porastu, pravidelná kontrola zdravotného stavu pestovaných rastlín.

rovné chodbičky v koreňoch mrkvy; larvy v koreňoch mrkvy; mrkva; škodce mrkvy; chrobáky v mrkve; chodbičky v mrkve; fúzač bolševníkový

Tagy: mrkva