Roztoče na slivke (hálky, výrastky na listoch slivky)

Objavili ste na listoch sliviek červené vystúpené útvary? Sú to hálky, ktoré spôsobujú roztoče. Čo s tým?

Prejavy

Vyskytujú sa väčšinou na chemicky neošetrovaných starších stromoch. Na listoch sa objavujú drobné výrastky, pripomínajúce malinké bradavičky. Pletivo takto deformuje roztoč Phytoptus similis. Vnútri hálky sa ukrýva asi 0,2 mm veľký roztoč. Samičky na zimu zaliezajú do praskliniek v kôre stromov, pod šupiny púčikov a pod. Od jari napádajú listy, niekedy však aj kvety a plody. Tento roztoč má niekoľko generácií do roka.

Chemická ochrana

Škodlivosť tohto roztoča nie je veľmi významná, a preto sa ochrana spravidla nevykonáva. V prípade nejakého mimoriadneho premnoženie sa odporúča použiť prípravok proti roztočom (akaricíd, napríklad Apollo 50 S, VERTIMEC 018 EC).

Ekologická ochrana

Zvyčajne sa nevykonáva, preventívne môžeme použiť ekologický postrek/hnojivo FLORAVITA Citro alebo KARANIMBA Mikro.

Prevencia

Vhodný závlahový a výživový režim, presvetľovanie koruny, pravidelná kontrola zdravotného stavu. V čase pučania stromov ich môžeme ošetriť Sulkou, ktorá by mala škodcu eliminovať.

roztoče; bradavice na listoch; výrastky na listoch slivky; útvary na listoch slivky; hálky na listoch; slivka

Tagy: roztoče | slivky