Zrniarka fazuľová (dierky vo fazuli, chrobák vo fazuli)

Tmavé škvrny na uskladnenej fazuli, alebo v neskoršom štádiu priamo dierky v uskladnenej fazuli spôsobuje škodca zrniarka fazuľová. Poškodeniu sa dá predchádzať.

Prejavy

V teplejších letách tento škodca napáda priamo porasty fazule, samičky kladú vajíčka na dozrievajúce struky. Z nich sa vyvinú larvy, ktoré požierajú obsah semien. V nich sa aj zakuklia. Najskôr sa na semenách objavia tmavé škvrny, potom sa objaví otvor, cez ktorý vychádza von dospelý jedinec. Škodca môže mať v priaznivých podmienkach až 8 generácií za rok.

Chemická ochrana

Po zistení výskytu dospelých jedincov na rastlinách možno použiť prípravok Karate ZEON 5 CS.

Ekologická ochrana

Zrná, ktoré sú napadnuté treba okamžite zlikvidovať spálením. Osivo treba hneď po zbere prebrať, vysušiť a vložiť na 48 hodín do mrazničky.

Prevencia

Preventívne treba proti šíreniu škodcu uplatniť chlad. Zrná po zbere, vytriedení a vysušení treba umiestniť na 48 hodín do mrazničky. Pri nízkej teplote totiž hynú všetky vývojové štádiá tohto škodcu.

zrniarka fazuľová; chrobáky vo fazuli; larvy v semenách fazúľ; čierne body na semenách fazule; diery na semenách fazule; deravá fazuľa; fazuľa; škodce fazule