Zrniarka hrachová (chrobáky v hrachu, dierky v hrachu)

Znehodnotenie uskladnenej úrody hrachu má na svedomí zrniarka hrachová.

Prejavy

Škodca je oválny čierny chrobák, pokrytý hustými krátkymi sivými chĺpkami. Prezimuje najčastejšie vo vnútri semien hrachu v skladoch, na poli a tiež v hrachovine. Na jar v čase kvitnutia sa škodca vyskytuje na rastlinách a živí sa peľom. Samičky kladú vajíčka na mladé hrachové struky, z nich sa vyvíjajú larvy. Tie sa dostávajú do vnútra strukov a následne aj do vyvíjajúcich sa semien. V lete sa zakukľujú. Škodca spôsobuje zhnehodnotenie úrody hrachu.

Chemická ochrana

Proti škodcovi nie sú registrované žiadne prípravky v malospotrebiteľskom balení. Využiť však možno veľkospotrebiteľské balenia kontaktných prípravkov Nexide a Rapid. Postrekujeme pred kvitnutím a počas kvitnutia a do postrekovej kvapaliny treba pridať zmáčadlo, napríklad Silwet.

Ekologická ochrana

Foliárna aplikácia bakteriálneho produktu NovaFerm ORION, v koncentrácii 2 %, spolu s prípravkom BorOil, v koncentrácii 0,2 %.

Prevencia

Používanie kvalitného, moreného a certifikovaného osiva, striedanie pestovateľských plôch, primeraný závlahový a výživový režim. Potrebný je pravidelný monitoring výskytu škodcov a chorôb, v prípade potreby treba okamžite zasiahnuť.

larvy v strukoch hrachu; vyžrané zrnká hrachu; chradnutie hrachu; diery v uskladnenom hrachu; zrniarka; zrniarka hrachová; škodce hrachu; hrach