Škvrnitosť listov čerešne (škvrny na listoch čerešne, žltnúce listy čerešne, Blumeriella jaapii)

Objavili ste na listoch čerešne ohraničené červenohnedé škvrny? Pravdepodobne ide o hubové ochorenie.

Prejavy

Toto hubové ochorenie spôsobuje huba Blumeriella jaapii. Prejavuje sa červenohnedými až hnedými škvrnami na oboch stranách listov. Listy postupne žltnú a opadávajú. Napadnuté môžu byť aj plody, na ktorých pozorujeme tmavé škvrny a deformácie. Ochorenie spôsobuje opad listov, čím sa znižuje fotosyntetická aktivita stromov. Stromy majú slabší rast a úroda sa znižuje. Najväčšie škody spôsobuje na čerešni. Medzi hostiteľské rastliny patria aj višňa, marhuľa a broskyňa. Huba prezimuje na opadaných listoch.

Chemická ochrana

Ochrana fungicídmi 3-4 týždne po odkvitnutí. Vhodné sú prípravky s účinnou látkou mancozeb, fluopyram+trebuconazole, boscalid+paraclostrobin, dithianon. Použiť možno prípravky Signum, ANTRE 70 WG, HORIZON 250 EW. Ošetrenie opakujeme po 10 dňoch.

Ekologická ochrana

Na zvýšenie odolnosti stromov proti hubovým ochoreniam možno použiť mikrobiálny prípravok NovaFerm® SIRIUS (v koncentrácii 1,2 %). Aplikuje sa 3 až 4 týždne po odkvitnutí a podľa potreby je možné ho v 15-dňových intervaloch opakovať.

Prevencia

Správny výber stanovišťa, stromy nevysádzame na vlhké a chladné miesta, udržujeme vzdušnú korunu. Napadnuté listy spálime.

škvrny na listoch; škvrny na čerešni; žltnutie listov; opadávanie listov; hnedé škvrny; čerešne; višne; choroby čerešní; Blumeriella jaapii