Ako na komunitné kompostovanie pri bytovke: Čo všetko potrebujete a kde vybaviť povolenia?

  • 14.02.2022

Vedeli ste, že takmer polovicu komunálneho odpadu na Slovensku tvorí bioodpad? Navyše, kuchynský odpad pri rozklade vytvára metán, ktorý patrí veľmi škodlivý skleníkový plyn.

Kompostovanie

Dôsledné separovanie odpadu v mestách je ekologické a okrem iného má aj iný, ľudský rozmer. Nie nadarmo sa volá komunitné – spoločný cieľ buduje komunitu.

V prvom rade treba uviesť, že komunitné kompostovisko musí byť povolené a registrované samosprávou. Teda ani pri našom najlepšom úmysle nie je možné jednoducho kúpiť kompostér a postaviť ho vedľa bytovky.

Kde založiť komunitné kompostovisko

Predtým, ako sa rozhodneme pre komunitné kompostovanie, vyberme si vhodné miesto. Malo by byť blízko pri bytovke, no zároveň by nemalo byť vedľa detských ihrísk, športovísk, vodného zdroja či tam, kde by zavadzalo pozemnej komunikácii. Zároveň nesmie byť umiestnené v ochrannom pásme a záplavovej oblasti.

Kompostér

Ako postupovať pri založení komunitného kompostoviska

Po výbere vhodného miesta na kompostér nasleduje zistiť, komu patrí pozemok, na ktorom by mal stáť. Tu sa môžeme stretnúť s niekoľkými možnosťami:

  • Pozemok patrí súkromnej osobe – je potrebné získať od majiteľa povolenie a následne podať žiadosť na príslušný magistrát
  • Pozemok patrí mestu – stačí vypísať žiadosť priamo na magistráte
  • Pozemok patrí bytovému domu – je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny obyvateľov, čo je síce trocha prácnejšie, ale oplatí sa. V tomto prípade totiž vzniká od mesta nárok na kompostér zadarmo. V ostatných prípadoch je potrebné zabezpečiť si ho svojpomocne. Po získaní súhlasu od obyvateľov následne správca podá žiadosť na oddelenie daní. K žiadosti je potrebné pridať list vlastníctva a súhlas obyvateľov.
  • Pozemok patrí mestu, ale spravuje ho mestská časť – je vhodné kontaktovať priamo oddelenie životného prostredia a žiadať o povolenie. K žiadosti sa prikladá technický a grafický návrh kompostoviska. Najjednoduchším spôsobom je priložiť fotografie už existujúceho komunitného kompostoviska.

Komunitné kompostovanie

 

Na čo nezabudnúť pri kompostéri

Kompostér určený na komunitné kompostovanie musí byť dostatočne zabezpečený pred voľne žijúcimi a domácimi zvieratami. Jednak preto, aby neroznášali odpad po okolí a tiež kvôli možným ochoreniam, ktoré by mohla konzumácia odpadu domácim zvieratám spôsobiť. Ideálnym riešením je zabezpečiť ho z každej strany, pričom nesmieme vynechať aj jeho spodnú stranu. Tam je vhodné použiť napríklad pletivo. Na otvor je dobré dať zámok.

Na kompestér je užitočné umiestniť zoznam toho, čo do kompostéra patrí a čo nie. Rovnako je dobré uviesť kontakt na osobu, ktorú môžeme osloviť, keď sa kompostér poškodí.

Informujme susedov

Osveta na nástenkách bytových domov s informáciami a fotografiami môže byť formou motivácie, aby sa k nám pridali naši susedia. Môžeme ich informovať kde kompostér nájdu, prečo je dôležité kompostovať v mestách, čo do kompostéra môžu vyhodiť a podobne. Pre prípad, že by mali doplňujúce otázky, nechajme na nástenke svoje kontaktné údaje.

Hádzanie bioodpadu do kompostu

Ako kompost využiť

Kompostovanie je nielen ekologické, ale aj užitočné. Vzniknutý kompost môžeme následne použiť ako hnojivo v komunitnej záhrade, do záhonov pred bytovkou alebo aj pre črepníkové kvety. Kompost môžeme na využitie ponúknuť aj susedným bytovkám. Možno ich to inšpiruje, aby sa ku kompostovaniu pridali.

Dobrým pomocníkom pri kompostovaní nám môžu byť kalifornské dážďovky. Je možné ich kúpiť a dať im nový domov – náš kompostér. Vďaka nim sa bioodpad rýchlejšie premení na kompost a výluhom z takéhoto vermikompostu získame hnojivo, ktorým môžeme polievať zeleninu a kvety.

Text: Dana Račko
Foto: autor, isifa/Shutterstock

Diskusie na tému článku

Najčítanejšie články
  • Mesiac
  • Týždeň
Lunárny kalendár pre záhradkárov - júl Nožnice neodkladáme ani teraz: 10 druhov rezu v júni Ako odplašiť mačky zo záhrady: Vďaka týmto tipom mačacie výkaly viac nenájdete Prečo žltnú mladé listy malín? 8 rastlín, ktoré začiatkom leta premenia záhradu na kvetinový raj Lopúch ako liečivka: Vydajte sa s nami na cestu spoznávania jeho liečivých účinkov
Lunárny kalendár pre záhradkárov - júl Ako odplašiť mačky zo záhrady: Vďaka týmto tipom mačacie výkaly viac nenájdete 8 jedovatých rastlín v záhrade, ktoré môžu zabiť vášho psa Pýr – nezničiteľná burina, ktorá lieči Videli ste už bazu s tmavými listami? Jej krása a ostrý kontrast s bledými kvetmi vás očarí Martin Čurda radí: Ako sa starať o anjelské trúby?