Efektívna ochrana: Začnite boj so škodcami už teraz

 • 29.01.2018

Efektívnu ochranu rastlín dosiahneme len vtedy, ak maximálne využijeme biologické samoochranné vlastnosti jednotlivých rastlín a ak zapojíme do prirodzenej ochrany aj ďalšie pestované rastliny a priateľské živočíchy. Rovnako dôležité je včas zasiahnuť proti rozvíjajúcej sa či hroziacej nákaze.

Efektívna ochrana: Začnite boj so škodcami už teraz

Najdôležitejšia je teda prevencia. Preto pestujeme len tie najodolnejšie rastliny, pričom maximálne zohľadníme ich požiadavky (najmä na teplo, svetlo, kvalitu pôdy, výživu, závlahu), čím nielen udržíme, ale podstatne zvýšime ich základnú odolnosť, ba i produktívnosť. Plodiny pestujeme v zmiešaných kultúrach – tak využívame ich prirodzené vlastnosti a schopnosť vzájomne sa aspoň sčasti chrániť.

Účelným striedaním pestovaných kultúr zároveň zabránime únave pôdy, jej jednostrannému vyčerpaniu živín, a tým nepriamo aj zamoreniu škodcami. Okrem toho obmedzíme prenos prvotnej infekcie z minulého roku, a to tak, že odstránime všetky infikované rastlinné zvyšky a choré časti drevín. Rovnako dôsledne zlikvidujeme aj škodce prezimujúce na drevinách.

V prípade nutnosti uprednostníme bioochranné komerčné či doma vyrobené prostriedky, ktoré by pri dobrej základnej odolnosti rastlín mali na ich ochranu úplne stačiť. Ak používame chemické ochranné látky, ich účinnosť zvýšime pridaním zmáčadla.

Efektívna ochrana: Začnite boj so škodcami už teraz
Foto: Shutterstock

Kalendárium ochrany ovocia

Kalendárium, ktoré vám prinášame v prílohe tohto článku, je vhodné využiť aj ako informačno-pracovnú a plánovaciu tabuľku:

 • upozorňuje nás na možné najčastejšie choroby a škodce pestovaných rastlín, na ktoré si počas roka musíme dávať pozor,
 • v stĺpci áno/nie si zaškrtneme tie činitele, s ktorými sme mali už v minulosti zlé skúsenosti alebo pre ktoré sú vplyvom počasia či okolitého infekčného tlaku vytvorené priaznivé podmienky (hrozí ich rozšírenie) – to znamená, že budeme musieť preventívne použiť ochranu,
 • pri rozhodovaní o uskutočnení ochranného zásahu využijeme aj možné indikátory, ako sú napríklad:

= priame pozorovanie prejavov chorôb či škodcov na pestovaných rastlinách,typ počasia, od ktorého závisí najmä šírenie mnohých chorôb, ale i niektorých škodcov,
= signalizačné odchyty škodcov vo feromónových a lepivých lapačoch,
= celoštátne signalizačné správy o aktuálnom riziku najvážnejších rastlinných chorôb a škodcov,

 • pri ochranných postrekoch berieme do úvahy nielen vlastnú bezpečnosť či bezpečnosť ľudí pohybujúcich sa v záhrade, ale i bezpečnosť prítomných priateľských živočíchov:

= po postreku rešpektujeme predpísanú čakaciu (ochrannú) lehotu jednotlivých použitých prípravkov uvedenú v ich návodoch,
= pri použití vždy uprednostníme bio alebo nejedovaté prípravky,
= podľa možnosti sa vyhýbame postreku kvitnúcich rastlín, aby sme neotrávili včely a iný opeľujúci hmyz,
= pri ochranných postrekoch rastlín vždy používame aj prostriedky chrániace naše zdravie,

 • v stĺpci ošetrenie vykonané uvedieme dátum ošetrenia, intenzitu rozšírenia chorobného činiteľa, použitý prípravok, účinok ošetrenia, prípadne nutnosť ďalších opatrení; toto môže slúžiť i ako zápis skúseností, ktoré sa dajú využiť pri budúcom pestovaní,
 • široký sortiment komerčných prípravkov aj s podrobnými informáciami je uvedený v každoročne vydávaných príručkách s názvom Celoročná ochrana záhradných plodín,
 • o príprave a použití doma pripravovaných bioochranných, najmä rastlinných prípravkov vás priebežne a aktuálne informujeme v časopise Záhrada v priebehu celého roka.

Stiahnuť celoročný kalendár ochrany ovocia ➥

Biologické lapače a signalizačné prostriedky:

 • feromónové signalizátory a lapače – ide o schránky rôzneho tvaru obsahujúce špecifické sexuálne atraktanty, ktoré lákajú určité pohlavie konkrétneho škodlivého hmyzu – ten sa potom prilepí na lepivý náter; podľa zvyšujúceho sa počtu daného prilepeného škodlivého hmyzu môžeme určiť termín najefektívnejšieho ochranného zásahu, teda striekame časovo cielene, čo je ďaleko efektívnejšie ako postrek podľa dlhodobej štatistiky alebo viac-menej úplne naslepo; ak rozvešiame viac týchto lapačov, môžu poslúžiť i na ochranu, teda zníženie počtu daných škodcov; u nás sú k dispozícii lapače DELTASTOP s príslušným označením pre jednotlivých škodcov (napr. CP pre obaľovača jablčného):

= všetky sú určené pre obaľovače: AO (zemolezový) – ovocné stromy; CF (slivkový) – kôstkoviny; CM (broskyňový) – broskyne, marhule; CN (hrachový); CP (jablčný); HN (jabloňový) – jablone, hrušky; EF (kôrový) – kôstkoviny; EA (pásový ) – vinič; LB (mramorovaný) – vinič,

 • lepové doštičky – závesné rôznofarebné umelohmotné doštičky natreté odolným nevysychavým lepidlom, na ktoré nalietava škodlivý hmyz podľa farebnej preferencie, kde sa potom prilepí; doštičky slúžia na signalizáciu intenzity náletu škodcu, ako i na jeho zničenie; používajú sa vo vonkajších, ale aj v krytých pestovateľských priestoroch, a to vždy podľa farebnej preferencie prevládajúceho druhu škodcu:

= biele – piliarky spôsobujúce skorú červivosť ovocia – jablone, slivky,
= modré – strapky – v skleníkoch, zimných záhradách, byte,
= žlté – mínerky, molice, vošky – v skleníkoch, zimných záhradách, byte,
= žlté – byľomor kelový, krytonos kapustový, plodomor kapustový, skočky –
kapustová zelenina,

 • lepové pásy – priviazané okolo kmeňov ovocných stromov bránia mravcom a piadivkám v prechode do korún stromov,
 • závesné sférické žlté lapače – proti vrtivke čerešňovej – čerešne, višne,
 • hmyzie i živočíšne predátory loviace naše škodce – proti premnoženým záhradným škodcom je vhodné využívať predátory zo skupiny húb, baktérií, roztočov, ale i hmyzu, prípadne rôzne druhy vtákov, netopierov a drobných zvierat; huby, baktérie a roztoče sú už aj komerčne dostupné; ostatné predátory v záhrade celoročne chránime a v zime ich prikrmujeme, prípadne pre ne vytvoríme aj priestory na zimovanie a hniezdenie.

Text: Ing. Jaroslav Pížl
Foto:
  Ing. Jaroslav Pížl, isifa/Shutterstock
Zdroj: časopis Záhrada

Diskusie na tému článku

Najčítanejšie články
 • Mesiac
 • Týždeň
Keby mohli, vybrali by si týchto susedov. Naučíme vás, čo s čím pestovať
Keby mohli, vybrali by si týchto susedov. Naučíme vás, čo s čím pestovať
Martin Čurda odpovedá: Existuje spôsob, ako vyhubiť pýr v záhrade?
Martin Čurda odpovedá: Existuje spôsob, ako vyhubiť pýr v záhrade?
Prečo nevzišiel petržlen? Objasníme vám, kde môže byť problém
Prečo nevzišiel petržlen? Objasníme vám, kde môže byť problém
Lunárny kalendár pre záhradkárov – apríl 2024
Lunárny kalendár pre záhradkárov – apríl 2024
Lunárny kalendár pre záhradkárov – marec 2024
Lunárny kalendár pre záhradkárov – marec 2024
Čo ešte stihnúť na prelome marca a apríla? Tieto práce v záhrade sú dôležité
Čo ešte stihnúť na prelome marca a apríla? Tieto práce v záhrade sú dôležité
Prečo nevzišiel petržlen? Objasníme vám, kde môže byť problém
Prečo nevzišiel petržlen? Objasníme vám, kde môže byť problém
Môžeme úspešne bojovať so škodcami aj bez chémie? Odpovedá Martin Čurda
Môžeme úspešne bojovať so škodcami aj bez chémie? Odpovedá Martin Čurda
Keby mohli, vybrali by si týchto susedov. Naučíme vás, čo s čím pestovať
Keby mohli, vybrali by si týchto susedov. Naučíme vás, čo s čím pestovať
Veľká jarná súťaž 2024: Vyhrajte robotickú kosačku a pomocníkov do záhrady
Veľká jarná súťaž 2024: Vyhrajte robotickú kosačku a pomocníkov do záhrady
Získajte nad pýrom kontrolu: 3 domáce postreky, ktoré prinášajú výsledky
Získajte nad pýrom kontrolu: 3 domáce postreky, ktoré prinášajú výsledky
Ako odplašiť mačky zo záhrady: Vďaka týmto tipom mačacie výkaly viac nenájdete
Ako odplašiť mačky zo záhrady: Vďaka týmto tipom mačacie výkaly viac nenájdete