Je ideálny čas na predjarný rez, naučte sa s nami jeho zásady

  • 12.03.2018

V rámci celoročnej starostlivosti o ovocné stromy je ich rez jednou z najvýznamnejších činností. Na ten predjarný je práve ideálny čas. Poradíme vám, na čo počas neho nezabudnúť.

Rez stromov

Zásady rezu

  • Ak si netrúfame, zavoláme odborníka. Lepšie je raz vidieť, ako stokrát čítať a odborník vám pomôže pochopiť jednotlivé konkrétne rezy. Neodborný rez je horší ako rez žiaden a môže narobiť viac škody ako osohu. 
  • Či sú to listy, alebo plody, obom vyhovuje pre optimálny vývoj dostatok svetla. Konáre vo vnútri koruny sú preto neperspektívne a vyrezávame ich na konárový krúžok. Vlky vyrastené v týchto miestach vylamujeme prudkým šklbnutím nadol.
  • Stromy plodia na horizontálnych konároch, tie vertikálne majú sklon k vegetatívnemu rastu. Rez preto smerujeme tak, aby sme docielili tvorbu práve horizontálnych konárov.
  • Reakciou na rez je rozkonárenie. Čím hlbší je rez, tým silnejšie bude rozkonárenie. Pri budovaní koruny preto začíname s hlbším rezom a postupne ho zmierňujeme. Dospelým stromom kostrové konáre už nerežeme a na prevod zrezávame iba vyrodené konáre.
  • Využívame dvojstupňový sektorový rez, teda zrezávame výhony na vnútorný púčik. Jeho výsledkom je lepšie odklonenie výhonu, ktorý následne vyrastie z vonkajšieho púčika. Keď letorasty čiastočne zdrevnatejú, vykonáme druhý stupeň tohto rezu. Odstránime vertikálne letorasty a vyformujeme tak optimálne otvorenú korunu.
  •  Udržiavame vždy vzdušnú korunu. Plody rastúce v zahustených korunách sa zle vyvíjajú a vyfarbujú a obsah cukrov je u nich nízky. Zahustené koruny podporujú šírenie hubových chorôb.

1. SKRÁTENIE ŠPIČIAKA

Skrátenie špičiaka

V prípade jabloní je častým druhom výsadbového materiálu špičiak bez obrastu. Tento treba skrátiť tesne nad púčikom vo výške približne 80 až 90 cm.

2. VYSLEPENIE

Vyslepenie

Po reze je vhodné vyslepiť 2. až 4. očko. Týmto krokom docielime následný lepší odklon letorastov, ktoré nám z ponechaných púčikov vyrastú.

3. BOBUĽOVÉ STROMČEKY

Bobuľové stromčeky

Povýsadbový rez vyžadujú aj stromčekové ríbezle a egreše. Dlhé rodivé výhony zrežeme radikálnym rezom len na krátke dvoj- až trojpúčikové čapíky.

4. DVOJSTUPŇOVÝ REZ

Dvojstupňový rez

Je častým rezom, ktorý je vhodný na predjarné tvarovanie ovocných drevín. Začína sa rezom konára, ktorý chceme rozkonáriť a súčasne ním otvoriť korunu. Režeme na vnútorný púčik.

5. SILNÁ VERTIKÁLA

Silná vertikála

Reakciou na tento rez je tvorba silného vertikálneho výhonu z vnútorného horného púčika a horizontálne postaveného výhonu vyrastajúceho z nižšie postaveného púčika.

6. ODSTRÁNENIE LETORASTOV

Odstránenie letorastov

Akonáhle letorasty polozdrevnatejú, môžu sa nepotrebné z nich odstrániť. V korune ostanú len výhony potrebné na stavbu koruny. Správnym rezom by mali byť optimálne situované.

7. ODKLON

Odklon

Na obrázku vidno krásny odklon takto vytvoreného nižšie postaveného výhonu počas nasledujúcej zimy (rez sa nevykonal v priebehu leta).

8. VERTIKÁLNY VÝHON

Vertikálny výhon

Vyrežeme vertikálny výhon a v korune následne ostáva vhodne umiestnený a optimálne odklonený výhon, z ktorého následne budujeme ďalšie stupne koruny.

9. REZ NA PREVOD

Rez na prevod

V predjarnom období ním odstraňujeme starší, prestarnutý, vyrodený či nevhodne rastúci konár. Jeho úlohu preberie vhodne položený výhon nižšieho stupňa.

10. ČAPÍKY

Čapík

Počas predjarného rezu odstraňujeme aj čapíky a výrastky, ktoré nám ostali z predchádzajúceho roku v korune. Ide o odumreté drevo, ktoré napádajú huby.

11. VÝMLADKY

Výmladky

Bazálna časť stromov je po sezóne plná mladých podrastov vyrastajúcich z podpníka. Tieto výmladky je potrebné čo najskôr odstrániť, a to radikálnym rezom od bázy.

Dobré rady

Prečo rezať?

Aby sa ovocný strom dostal do záhradného centra, museli ho v ovocnej škôlke najskôr vyorať zo zeme. Pri tom vždy príde o časť svojho koreňového systému. Ak by sme stromček pri výsadbe nezrezali, začala by jeho nadzemná časť vyparovať viac vody, ako dokáže koreň prijímať. V dôsledku toho by sa strom nemusel “prebudiť” a neprijme sa. Preto upravíme pomer medzi nadzemnou a podzemnou časťou stromu tak, že nadzemnú zrežeme. Vyzerá to drasticky, zo stromu po tomto reze zostane iba tretina, no je to nevyhnutný krok, ktorý má aj svoj názov.

Povýsadbový rez

Patrí k najzásadnejším rezom vôbec. Vykonávame ho na ovocnom strome ako prvý, a to počas prvej jari po výsadbe stromu. Pomocou tohto rezu položíme základy pestovateľského tvaru a hneď od prvého roku nasmerujeme rast želaným smerom. Zanedbanie tohto rezu vedie k slabému či nesúrodému rastu, prípadne až k úhynu. Náprava zanedbaného povýsadbového rezu trvá aj dva roky.

Aktuálne

V tomto období režeme aj staršie dreviny, pričom zohľadňujeme postupnosť rašenia aj citlivosť na mrazy. Ako prvé preto režeme drobné ovocie – maliny, ríbezle, egreše, malinočernice, černice a jostu. Po nich nasledujú jadroviny a ako posledné režeme kôstkoviny. U tých je výnimkou iba broskyňa, ktorú je praktickejšie zrezať ešte pred rašením, pretože ochranu proti kučeravosti vykonávame u nej už na začiatku nalievania púčikov a je zbytočné chrániť výhony, ktoré tak či tak pôjdu preč.

Rez
Konáre smerujúce dovnútra koruny režeme na konárový krúžok.

Správny postup

Ako prvé odstránime všetky mechanicky poškodené konáre. Ide najmä o konáre zlomené pod váhou snehu či vplyvom vetra. V korune sa však nájdu aj konáre zlomené ťarchou úrody, ktoré už síce mali byť dávno preč, ale akosi na to nebol čas. Rovnako odstránime všetky choré a inak napadnuté výhony. Ide často o konáre posiate vlnačkou krvavou či nepríjemne poškodené glejotokom. Takéto konáre sú zdrojom infekcie, ktorá môže zasiahnuť okolité zdravé konáre. Odstránime tiež všetky namrznuté či vyschnuté konáre, ktoré už v korune stratili svoj význam, rovnako aj výmladky vyrastajúce z podpníka.

Kotlovitá koruna

Najhlbší povýsadbový rez vykonávame u broskýň a nektariniek. V ich prípade je najpestovanejším tvarom kotlovitá koruna. Na jej založenie si vyberieme na stredníku 4-5 základných pevných a rovnomerne rozmiestnených konárov, ktoré budú tvoriť budúcu korunu. Tie zrežeme na 2-3 púčiky. Všetky ostatné výhony pod najspodnejším ponechaným následne zrežeme rezom na konárový krúžok. Zrežeme tiež stredník so zvyšnými vyrastenými výhonmi, a to tesne nad najvrchnejším ponechaným výhonom. Tento stredník so 4-5 „kýptikmi“ je zárukou ujatia broskyne a jej perspektívneho rastu.

Rez stromov

Bobuľové ovocie

Veľmi hlboko režeme aj kríčkové ríbezle a egreše. Tie môžeme pri výsadbe vysadiť o pár centimetrov hlbšie, ako rástli v ovocnej škôlke. Pokiaľ by sme výhony nezrezali, prakticky okamžite by po celej svojej dĺžke zarodili, čo by viedlo k zastaveniu prvotného rastu. My však potrebujeme docieliť opačný efekt, čiže kry v prvých rokoch podporiť v raste, aby zmohutneli a až následne rodili. Všetky výhony preto zrežeme až po zem na pár púčikových čapíkov. Podobne zrežeme aj stromčekové ríbezle a egreše, ktoré sú štepené do ríbezle zlatej. Rez na čapíky však v tomto prípade nerobíme od zeme, ale nad miestom štepenia.

Kedy nerezať?

Niekedy je však lepšie rez vynechať, resp. posunúť do neskoršieho termínu alebo vykonať vyslovene minimalisticky. Jedným z prípadov sú staré vyššie tvary ovocných druhov, ktorých detailný rez je nereálny. Tieto stromy preto režeme iba rezom zmladzovacím a udržiavacím, ktorý vykonávame raz za pár rokov. Pri ňom odstraňujeme staršie previsnuté odrodené konáre a snažíme sa ich rezom na prevod postupne nahrádzať novšími, perspektívnejšími konármi s vitálnym rastom.

Rez stromov

Nerežeme ani mladé stromy, ktoré rastú intenzívnejšie, ako by sme chceli, a preto ich potrebujeme oslabiť v raste. V ich prípade režeme až po odkvitnutí. Stromy sa kvitnutím vyčerpajú. Skorým rezom by sme vyvolali silné rozkonárenie, ktoré by ešte zosilnila strata veľkého množstva kvetných pukov. Pokiaľ ho však vykonáme až po odkvitnutí, stromy zmiernia svoj rast a o to nám ide.

Nerežeme ani stromy, ktoré sme orezali dôkladným letným rezom po zbere plodov. Ten vykonávame najmä u kôstkovín a veľmi často je taký dokonalý, že v jarnom období už rez nie je vôbec potrebný. Vykonať u takýchto stromov môžeme iba rez kozmetický, ktorým odstránime výhony, ktoré v lete ušli našej pozornosti. Aj u týchto stromov každopádne vyrežeme choré a poškodené konáre.

Nerežeme ani stromy, ktoré sú napadnuté neliečiteľnou chorobou. Takou je napríklad vírusová šarka sliviek alebo čoraz častejšie sa vyskytujúca metlovitosť jabloní spôsobená fytoplazmózami. Rez v tomto prípade nemá zmysel, iba si zbytočne infikujeme nožnice, celý strom čo najskôr odstránime.

Text: Ing. Marián Komžík, Kohaplant, Levice
Foto: Ing. Marián Komžík, Kohaplant, Levice, isifa/Shutterstock
Zdroj: časopis Záhrada

 

Diskusie na tému článku

Najčítanejšie články
  • Mesiac
  • Týždeň
Martin Čurda odpovedá: Existuje spôsob, ako vyhubiť pýr v záhrade?
Martin Čurda odpovedá: Existuje spôsob, ako vyhubiť pýr v záhrade?
Keby mohli, vybrali by si týchto susedov. Naučíme vás, čo s čím pestovať
Keby mohli, vybrali by si týchto susedov. Naučíme vás, čo s čím pestovať
Prečo nevzišiel petržlen? Objasníme vám, kde môže byť problém
Prečo nevzišiel petržlen? Objasníme vám, kde môže byť problém
Lunárny kalendár pre záhradkárov – apríl 2024
Lunárny kalendár pre záhradkárov – apríl 2024
Lunárny kalendár pre záhradkárov – marec 2024
Lunárny kalendár pre záhradkárov – marec 2024
Čo ešte stihnúť na prelome marca a apríla? Tieto práce v záhrade sú dôležité
Čo ešte stihnúť na prelome marca a apríla? Tieto práce v záhrade sú dôležité
Získajte nad pýrom kontrolu: 3 domáce postreky, ktoré prinášajú výsledky
Získajte nad pýrom kontrolu: 3 domáce postreky, ktoré prinášajú výsledky
Prečo nevzišiel petržlen? Objasníme vám, kde môže byť problém
Prečo nevzišiel petržlen? Objasníme vám, kde môže byť problém
Keby mohli, vybrali by si týchto susedov. Naučíme vás, čo s čím pestovať
Keby mohli, vybrali by si týchto susedov. Naučíme vás, čo s čím pestovať
Veľká jarná súťaž 2024: Vyhrajte robotickú kosačku a pomocníkov do záhrady
Veľká jarná súťaž 2024: Vyhrajte robotickú kosačku a pomocníkov do záhrady
Lunárny kalendár pre záhradkárov – apríl 2024
Lunárny kalendár pre záhradkárov – apríl 2024
Nenáročné fuksie rozžiaria každé miesto v záhrade. Ako ich pestovať a prezimovať?
Nenáročné fuksie rozžiaria každé miesto v záhrade. Ako ich pestovať a prezimovať?