Štíhle vreteno je v súčasnosti najvyužívanejší pestovateľský tvar, naučte sa ho správne rezať

  • 19.03.2018

Tento pestovateľský tvar sa využíva nielen pri pestovaní jabloní, ale aj hrušiek, sliviek, broskýň, marhúľ, čerešní či ríbezlí. Vďaka svojej intenzite veľmi skoro vstupuje do plodnosti a prináša veľmi vysoké úrody.

Štíhle vreteno je v súčasnosti najvyužívanejší pestovateľský tvar, naučte sa ho správne rezať

Základom tohto tvaru je slabo rastúci podpník. V prípade jabloní tvorí štandard podpník M9. Vďaka použitiu slabo rastúceho podpníka stromy veľmi rýchlo vstupujú do plodnosti a môžeme ich pestovať v nižšom tvare. Keďže nie je problém takýto tvar udržať, využíva sa tento potenciál pri zahustení výsadby. Jablone v tvare štíhleho vretena sadíme v radoch len 1 meter od seba, vďaka čomu si vieme vysadiť zaujímavý sortiment i na pomerne malej ploche. Rady sadíme od seba tak ďaleko, ako to umožňuje priestor, ktorý máme k dispozícii, a tiež prípadná mechanizácia, ktorú budeme vo výsadbe využívať. Zvyčajná vzdialenosť radov je 2,5 – 3,5 metra.

Slabo rastúci podpník

Približne 90 % koreňovej sústavy slabo rastúceho podpníka rastie do hĺbky 30 – 40 cm. Vzhľadom na to nedokáže kotviť strom tak dokonale ako silno rastúci semenný podpník. Preto je potrebné vybudovať stromom opornú konštrukciu. Tá by mala mať aspoň 1,8 metra a 3 rady drôtov v rozpätí 60 centimetrov od seba. Plytká koreňová sústava tiež nedokáže hospodáriť s vodou tak, ako by sme si želali. Ak to teda s vretenami chceme skúsiť, mali by sme ešte pred samotnou výsadbou pouvažovať o vybudovaní aspoň jednoduchej kvapkovej závlahy. Bez doplnkovej závlahy hrozí, že budú malé plody aj ich násada.

Na druhej strane však jablone v tomto tvare vstupujú do plodnosti prakticky okamžite. Plodnosť z roka na rok stúpa a približne v 4. roku sa stromy dostávajú do plnej plodnosti. Tá je veľmi vysoká, dosahuje až 10 – 20 kilogramov zo stromu, čo nám pri spomínanej intenzite umožňuje zozbierať z 10 metrov výsadby (10 stromov) až do 200 kilogramov plodov. Veľkou výhodou tohto tvaru je veľmi dobrý prístup do koruny, čo nám umožňuje vykonávať detailnú prebierku plodov. Dopestovaná úroda je vďaka tomu pravidelná a plody dosahujú nadpriemernú kvalitu.

Štíhle vreteno je v súčasnosti najvyužívanejší pestovateľský tvar, naučte sa ho správne rezať

Princíp rezu


Samotný základ tvaru tvorí stredová os (terminál), na ktorej sú v pravidelných rozstupoch umiestnené polokostrové konáre a rodivý obrast. Kostrové konáre nie sú v prípade tohto tvaru žiaduce, preto v procese tvarovania nesmieme pripustiť ich vytvorenie. Vo všeobecnosti platí, že by konár nemal presiahnuť polovicu hrúbky kmeňa v mieste, kde vyrastá. Hneď ako dosiahne konár takúto hrúbku, nadobúda charakter kostrového konára a na udržanie rovnováhy v korune ho musíme odstrániť.

Pri tvarovaní používame rezy na čapík, na prevod či konárový krúžok. Skracovanie konárov nie je žiaduce, keďže vedie k neželanému rozkonárovaniu a tvorbe výhonov s vegetatívnymi pukmi. Takto vetviace konáre zbytočne zahusťujú korunu a neželane hrubnú. Celková výška štíhleho vretena by nemala presiahnuť 2,5 metra. Platí pravidlo, že 90 % všetkých prác by sme mali vedieť vykonať zo zeme bez použitia rebríka.

Postup rezu

1. TERMINÁL

Terminál

Výpestok v tvare špičiaka po výsadbe zrežeme na výšku asi 90 cm rezom tesne nad pukom. Následne ponecháme najvrchnejší púčik a 3 – 5 pukov pod ním vyslepíme.

2. PÚČIKY

Vyslepenie púčikov

Vyslepením púčikov docielime lepší odklon výhonov, ktoré z nich v nastávajúcej sezóne vyrastú. Terminál rovnakým spôsobom ošetrujeme aj v nasledujúcich rokoch.

3. KLIK

Rez klik

Režeme technikou s názvom „klik“. Tá, okrem iného, rozčleňuje terminál na 3 základné zóny. Stredná, nachádzajúca sa nad základným „tanierom“, sa nazýva „okno“.

4. OKNO

Rez okno

„Okno“ je asi 40-centimetrový úsek, z ktorého cielene odstraňujeme všetky výhony, aby nám netienili spodnú partiu – „tanier“. Nadmerným tienením trpia hlavne spodné výhony.

5. ČAPÍK

Rez na čapík

Odrodené výhony režeme na čapík, ak nemá odstraňovaný výhon nasledovníka. Prázdny priestor potrebujeme vyplniť novým výhonom, ktorý vznikne práve vďaka čapíku.

6. ROVNOVÁHA

Rez jablone

Ak polokostrový konár neúmerne zhrubne, nadobúda charakter kostrového konára. Vďaka tomu sa narúša rovnováha v korune, preto tento konár zrežeme na konárový krúžok.

7. NESKRACUJEME

Výhony

Počas rezu výhony veľmi neskracujeme, viedlo by to k nadmernému rozkonárovaniu. Ak treba niektorý skrátiť, urobíme tak rezom na prevod na vhodne rastúci sekundárny výhon.

8. PYRAMÍDA

Strom po reze

Stromy režeme tak, aby sme po reze dosiahli čo možno najpresnejší pyramídový tvar koruny. Ten zaručuje optimálny dopad slnečného žiarenia do všetkých jej častí.

9. RODIVÉ TŔNE

Rodivé tŕne

Správne rezaný a ošetrovaný terminál by mal byť po celej dĺžke pokrytý polokostrovými výhonmi a rodivými tŕňmi, ktoré sa na ňom nachádzajú v optimálnych rozstupoch.

10. DOMINANCIA

Dominancia

Dominantný terminál je tiež jeden zo základných pilierov tohto tvaru. Aby sme podporili jeho dominanciu, každoročne ho zbavujeme konkurenčných výhonov rezom na konárový krúžok.

11. OBMENA KONÁROV

Obmena konárov

Superštíhle vreteno je modifikácia štíhleho vretena. Rozdielom je intenzita – sadíme ich v radoch iba 30 – 50 centimetrov od seba. Polokostrové konáre preto obmieňame častejšie ako pri štíhlom vretene.

12. PODRAST

Výmladky

Na záver rezu nezabudneme odstrániť aj podpníkový obrast, ktorý vyrastá v bazálnej časti rastliny. by Odoberal by naštepenej odrode časť vody a živín.

Nezabudnime

Štíhle vreteno je priestorový tvar. Aj keď drôtenka s vodiacimi drôtmi môže vyvolávať potrebu vyväzovať konáre v smere radov, nie je to správne. Rast do priestoru je pre strom prirodzený a v prípade tohto tvaru žiaduci. Preto konáre idúce do medziradov neznásilňujeme núteným vyväzovaním k drôtom v smere radu. Ošetríme ich radšej správne vykonaným rezom.

 

Text a foto: Ing. Marián Komžík, Kohaplant, Levice
Zdroj: časopis Záhrada

Diskusie na tému článku

Najčítanejšie články
  • Mesiac
  • Týždeň
Veľká jarná súťaž - výhercovia Lunárny kalendár pre záhradkárov - máj Ligurček: Prírodné maggi sa oplatí pestovať ako koreninu i liečivú bylinku ÚKSÚP upozorňuje na nový tobomavírus (ToBRFV) napádajúci paradajky a papriku Májový sprievodca pestovaním: Pozrite sa, čo všetko ešte môžete vysievať Na návšteve: Inšpirujte sa záhradou, v ktorej si každý nájde to svoje
Veľká jarná súťaž - výhercovia Ligurček: Prírodné maggi sa oplatí pestovať ako koreninu i liečivú bylinku Teplomilnú zeleninu vysádzame po "zamrznutých". Ako to urobiť správne a neskôr sa tešiť z úrody? Pestovanie cukiet a patizónov zvládnu aj začiatočníci. Toto je pre úspech kľúčové Štyri spôsoby pestovania rajčín a čo od nich očakávať Saturejka vám prekvapí svojou chuťou: Okrem kuchyne ju využijete aj pri liečení tráviacich problémov