V minulosti boli rastliny vnímané ako živé bytosti. Ponorte sa do ich zázračného sveta

  • 18.05.2021

Procesy, ktoré prebiehajú v prírode sa veda pokúša vysvetľovať svojím jazykom a svojím pojmovým aparátom, ktorý ani v najmenšom nedokáže opísať hĺbku a bohatstvo dejov vo svete mimo našich fyzických zmyslov.

V minulosti boli rastliny vnímané ako živé bytosti. Ponorte sa do ich zázračného sveta

V harmónii s planétou

Pradávni ľudia, od Atlanťanov, Egypťanov, Indov, starých Grékov, stredovekých alchymistov, renesančných hermetikov až po dnešných bylinárov poznali svet, ktorý je plochému materializmu nedostupný.

Atlanťania mali údajne rozšírené vedomie, komunikovali s prírodnými bytosťami, anjelmi, duchmi živlov. V rajskom období žili v harmónii s planétou, vesmírom, s Bohom. Neskôr sa ich duše ponárali viac a viac do hmoty a oni sa vzďaľovali čistému svetu rastlín a matky Zeme. Éra Atlantídy skončila bratovražednou vojnou a zničením celého kontinentu.

Poznatky a múdrosť Atlanťanov však neostali zabudnuté. Pred zničením Atlantídy ukryli svoje dedičstvo na rôznych miestach Zeme. Učili egypských veľkňazov a faraónov, zvlášť však spoločenstvo Essénov. Bola to veľká skupina izraelských kmeňov, ktorá vznikla asi 300 rokov pred Kristom v oblasti Mŕtveho mora. Vynikali neobvyklými schopnosťami, používali mimozmyslové vnímanie, dokázali liečiť fyzické i psychické ochorenia, poznali liečivé rastliny, komunikovali s anjelmi. Dodnes sú považovaní za najlepších terapeutov všetkých čias.

Tak ako Atlanťania, aj Esséni poznali liečivé účinky rastlín, vnímali ich vibrácie. Vegetácia reagovala na ich potreby, dostali vždy všetko, čo potrebovali na svoju obživu, životné potreby a zdravie. Prírodné bytosti s nimi spolupracovali a tvorili. Spomienky na toto obdobie nám ostali v legendách, mýtoch a rozprávkach na celom svete.

V minulosti boli rastliny vnímané ako živé bytosti. Ponorte sa do ich zázračného sveta

Čarovné záhrady

Znovuoživenie tohto spojenia s dušou rastlín sa objavilo v šesťdesiatych rokoch v hnutí hippies: deti kvetov sa liečili bylinkami, v záhradách pestovali vlastné ovocie a zeleninu bez chémie, odmietali vojenskú službu, meditovali a tancovali nahí.

V Škótsku vo Findhorne a vo Švajčiarsku Aigues Vertes vznikli nádherné záhrady, ktoré priťahovali ľudí z celého sveta. Na miestach, kde nikdy nič nerástlo, pestovali kvety, stromy, ovocie a zeleninu organickým spôsobom, za pomoci prírodných bytostí.

Dnes si takého čarovné záhrady začínajú zakladať ľudia na celom svete. Vnímajú rastliny ako živé, oduševnelé a inteligentné bytosti, učia sa od nich, nechávajú sa viesť. Rozprávajte sa so svojimi rastlinami, starajte sa o ne s láskou a pozornosťou. Ponorte sa do zázračného zeleného sveta a budujte nový svet porozumenia, mieru a harmónie.

 

Text: Iveta Henzelyová, www.bylinkovaskola.sk 
Foto: isifa/Shutterstock

Diskusie na tému článku