Fuzarióza paradajok (vädnutie a usychanie paradajok)

Náhle vädnutie rajčín, najčastejšie v skleníkoch a fóliovníkoch, môže mať na svedomí nebezpečná huba Fusarium oxysporum.

Prejavy

Jedná sa o hubové ochorenie spôsobené hubou Fusarium. Infekcia sa šíri z pôdy od koreňov smerom hore, rastliny vädnú a usychajú. Napadnutá rastlina postupne odumiera. Na pozdĺžnom reze stonky sú viditeľné tmavé pruhy. Huba v pôde prežije niekoľko rokov, prenášať sa môže aj infikovaným záhradným náradím. Rozvoju ochorenia napomáha teplé počasie, najčastejšie sa preto objavuje v južných oblastiach Slovenska, kde dokáže zničiť celú úrodu. Ochorenie sa častejšie objavuje v skleníkoch a fóliovníkoch. Od plesne ho odlíšime tým, že pri fuzarióze najskôr dochádza k vädnutiu, až neskôr rastliny usychajú.

Chemická ochrana

Pri výskyte choroby je už chemická ochrana zbytočná, rastliny treba čo najskôr odstrániť aj s koreňmi a spáliť.

Ekologická ochrana

Odstránenie chorej rastliny, dezinfekcia pôdy. Preventívne možno použiť prípravok Polyversum. Rastliny nehádžeme do kompostu, treba ich spáliť.

Prevencia

Obmedzenie dusíkatých hnojív, pre zlepšenie kondície rastlín a obranyschopnosť je možné preventívne použiť prípravky FerrumOil, CuproTonic, prípadne BorOil. Použiť tiež možno prípravok Polyversum – je to huba, ktoré obsadí rastliny a zabráni šíreniu ostatných húb. Dôležité je tiež pravidelné striedanie plodín, paradajky nikdy nepestujme na rovnakom mieste. Nezabúdame na pravidelnú dezinfekciu skleníka a fóliovníka pred sezónou.

vädnutie rajčín; paradajky; usychanie rajčín; choroby rajčín; hubové choroby