Nádorovitosť hlúbovín (odumieranie hlúbovín, vädnutie hlúbovín)

Pri pestovaní hlúbovín sa môžeme stretnúť so závažnou chorobou - nádorovitosťou hlúbovín. Rastliny chradnú, zaostávajú v raste, listy vädnú a postupne napadnuté jedince odumierajú.

Prejavy

Ochorenie spôsobuje huba Plasmodiophora brassicea. Na rastlinách hlúbovín sa postupne vytvárajú nádorovité útvary. Rastliny chradnú, zaostávajú v raste, listy vädnú a postupne napadnuté jedince odumierajú. Patogén môže v pôde pretrvávať niekoľko rokov preto ide o nebezpečné ochorenie, ktoré dokáže zmenožniť pestovanie hlúbovín.

Ekologická ochrana

Dôkladná likvidácia všetkých pozberových zvyškov v lete alebo na jeseň, okamžitá likvidácia všetkých napadnutých jedincov. Využiť môžeme aj nepriateľské rastliny proti nádorovitosť hlúbovín. Takou rastlinou je napríklad mäta prieporná.

Prevencia

Pravidelné a dôkladné obrábanie pôdy v miestach, kde pestujeme zeleninu, priebežné dezinfikovanie pôdy dusíkatým vápnom, likvidácia burín a nežiadúcej vegetácie. Ak sa raz tento problém vyskytne, neodporúča sa využívať zelené hnojenie. Základom v boji s týmto problémom je aj striedanie pestovateľských plôch. Rizikové sú zamokrené a kyslejšie pôdy.

nádorovité útvary na hlúbovinách; chradnutie hlúbovín; vädnutie hlúbovín; hynutie hlúbovín; žltnutie listov hlúbovín; nádorovitosť hlúbovín; hlúboviny; choroby hlúbovín