Perenospóra viniča (škvrny na listoch viniča)

Žlté olejové škvrny na listoch viniča spôsobuje perenospóra. Na rube listov, v mieste výskytu škvŕn je biely povlak. Postihnuté listy hnednú.

Prejavy

Ochorenie sa na rozdiel od múčnatky šíri za daždivého počasia. K vzniku infekcie dochádza pred kvitnutím alebo počas kvitnutia viniča. Súkvetia bývajú porastené hubou Plasmopara viticola. Na listoch viniča sa peronospóra prejavuje žltými olejovými škvrnami. Na rube listov, v mieste výskytu škvŕn je biely povlak. Postihnuté časti listov hnednú a postupne odumierajú.

Chemická ochrana

Nevyhnutné je uskutočniť preventívne ošetrenia viniča tesne pred kvitnutím, ihneď po odkvitnutí a 10 až 14 dní po odkvitnutí. Ďalšie postreky sa uskutočňujú len počas pretrvávajúceho daždivého počasia alebo po výdatných búrkových zrážkach. Použiť možno prípravky Cabrio Top. Champion 50 WG, Kocide 2000.

Ekologická ochrana

Z prípravkov šetrných k prírode je podľa odporúčaných schém možno aplikovať Folicit, Imunofol + CuproTonic a iné.

Prevencia

Každoročný rez, správna výživa a precízny výber pestovateľského miesta. Dôsledná kontrola zdravotného stavu viniča a riešenie problémov v začiatočným štádiách. Preventívne postreky.

perenospóra viniča; olejové škvrny na listoch viniča; belavé povlaky; hnednutie a opadávanie listov viniča; žlté škvrny na listoch viniča; škvrny na listoch; choroby viniča; vinič; hrozno