Odumieranie plodov tekvice (hniloba tekvíc, hniloba cukiet, odhnívanie cukety)

Zahnívanie plodov tekvíc a cukiet je pomerne častý jav, s ktorým sa skôr či neskôr stretne každý záhradkár. Prečo sa to deje?

Prejavy

Mladé plody tekvíc alebo aj cukiet na konci najskôr žltnú, potom mäknú až úplne zahnívajú. Rastliny týmto spôsobom môžu reagovať na nevhodné pestovateľské podmienky, no najčastejšie sa tak deje aj keď rastlina nasadí priveľa plodov (prirodzene zhodí plody, ktoré nevie vyživiť), alebo pri zlom opelení – rastlina má samčie aj samičie kvety, pričom samčie občas záhradkári odstraňujú, čo vedie k neopeleniu.

Chemická ochrana

Nie je potrebná.

Ekologická ochrana

Zber a likvidácia postihnutých plodov, hnojenie rastlín, pravidelná závlaha a ponechávanie samčích kvetov na rastline.

Prevencia

Pestovanie tekvíc a cukiet na slnečných miestach s priepustnou, výživnou a mierne vlhkou pôdou, podľa potreby prebierka plodov, striedanie pestovateľských plôch.

žltnutie koncov plodov tekvíc; žltnutie koncov plodov cukiet; odumieranie plodov tekvíc; odumieranie plodov cukiet; hniloba cukiet; hniloba tekvíc; choroby cukiet; choroby tekvíc; cukety; tekvice