Maliniar sivý a maliniar plstnatý (červivé maliny, červivé černice)

Prítomnosť maliniara plstnatého prezrádzajú originálne čiarkovito vyžrané otvory na listoch. Ochrana je z hygienického hľadiska problematická.

Prejavy

Škodca spôsobuje červavosť malín a ostružín. Často poškodí až tretinu vytvorených plodov. Dospelé jedince sa liahnu z kukiel v pôde, vždy na jar po prezimovaní. Samička nakladie vajíčko do kvetu, ktorý potom larvy vyžierajú, neskôr pokračujú v súplodí. Pri intenzívnejšej invázii spôsobujú až holožery. Dospelé larvy vypadávajú k zemi, kam zaliezajú a kuklia sa.Prítomnosť škodcu prezrádzajú čiarkovito vyžrané otvory na listoch.

Ekologická ochrana

Ochrana je z hygienického hľadiska problematická, ale okolo porastu môžeme skúsiť rozvešať biele lepové doštičky, ktoré by ich prilákali a zahubili. Použiť sa dá aj zavesený fľašový lapač so sladkou malinovou šťavou, kde sa utopia. Použiť mikrobiálny prípravok NovaFerm ORION (v koncentrácii 2 %), v čase objavenia sa prvého ružového plodu, v prípade potreby aj o 2 týždne neskôr.

Prevencia

Zabezpečiť treba to, aby výsadba bola vzdušná, dobre oslnená a nezaburinená. Potrebné je postarať sa o primeraný výživový a závlahový režim, čistenie porastov, rez starších výhonkov, prípadne obrábanie pôdy.

maliniar; škodca na malinách; larvy v kvete malín; larvy v plodoch malín; škodce na malinách; maliny; hnedé chrobáky; chrobáky na malinách

Tagy: černice | maliny