Akarinóza (kučeravosť) viniča (kučeravé listy viniča)

Zakrpatené výhonky viniča a skučeravené listy môžu spôsobovať roztoče. Poškodenie listu je dobre viditeľné v protisvetle.

Prejavy

Poškodenie spôsobujú roztoče z čeľade Eriophyidae, najmä hálkovec viničový. Dospelé jedince prezimujú v blízkoci púčikov alebo v rôznych prasklinách v kôre, na jar začínajú byť aktívne. Pozorovateľné sú drobné vpichy – miesta cicania škodcu, ktoré odhalíme pri pozorovaní v protisvetle. Postihnuté rastliny mávajú zakrpatené výhonky a skučeravené listy. Pri opakovanom napadnutí rastliny slabnú, sú náchylnejšie na choroby a škodcov, v zime ľahšie namrznú a hrozí aj ich uhynutie.

Chemická ochrana

Potrebný je preventívny postrek viniča v období pučania sírnatými prípravkami alebo krátko po vypučaní prípravkami určenými na predjarný postrek ovocných drevín a viniča. V prvej fáze možno použiť prípravky Kumulus WG a Thiovit Jet, v druhej Ortus 5 SC.

Ekologická ochrana

Použiť možno dravé roztoče, napríklad druh Typhlodromus pyrii, kmeň Mikulov.

Prevencia

Každoročný rez, správna výživa a precízny výber pestovateľského miesta. Dôsledná kontrola zdravotného stavu viniča a riešenie problémov v začiatočných štádiách.

akarinóza viniča; roztoče na viniči; hálkovec viničový; vpichy na listoch viniča; zakrpatené výhony viniča; skučeravené listy viniča; škodce viniča; vinič; hrozno; roztoče