Drvinárik ovocný (žltnutie listov, chrobák v kôre)

Staré, choré alebo aj mladé stromy, keď sú oslabené po presadení, môžu napadnúť drevokazné škodce, najčastejšie drvinárik ovocný. Ako pomôcť?

Prejavy

Ide o drevokazného škodcu. Dospelé jedince a larvy žijú pod kôrou, vyžierajú v nich chodbičky. Lôžka lariev a kukiel bývajú uložené hlbšie v dreve. Následne vznikajú fyziologické poruchy z nedostatku živín a vody, stromy postupne chradnú, odumierajú. Listy žltnú, plody predčasne opadávajú. Škodca má u nás jednu generáciu za rok.

Chemická ochrana

Ošetrenie chemickými prípravkami sa nepoužíva pretože škodca žije hlbšie v kôre drevín. Postrek by nebol veľmi účinný.

Ekologická ochrana

Celé napadnuté konáre je potrebné včas odpíliť a čo najskôr zlikvidovať spálením. Ak je rozsah veľký na mieste je aj odstránenie celej dreviny.

Prevencia

Potrebné je dbať na správny výživový a vlahový režim, nezabúdať na pravidelný a správny rez, zbieranie napadaného lístia, prípadne ovocia. Priebežne treba kontrolovať zdravotný stav drevín a po zistení problému hneď zasiahnuť. Škodca napáda hlavne oslabené dreviny.

drvinárik ovocný; chrobák v kôre; chodbičky v kôre; žltnutie listov; opadávanie listov; škodce na stromoch