Psota rajčiaková (dierky v paradajkáh, húsenice v paradajkách)

Drobné dierky v plodoch rajčín a svetlé škvrny na listoch paradajok spôsobuje nový škodca - psota rajčiaková. Rastliny viete chrániť aj ekologicky.

Prejavy

Drobný motýlik, ktorý sa objavil len nedávno. Škodí na rajčinách a ďalších ľuľkovitých rastlinách, napríklad na baklažánoch, najmä tých, ktoré sú pestované v skleníkoch. Vyskytnúť sa môže aj na zemiakoch alebo fazuli. Larvy tohto škodcu (v poslednom štádiu veľké približne 8 mm) vytvárajú tunely a plošné míny v listoch, stonkách, apikálnych púčikoch, či kališných lístkoch. Na rajčiakoch sú aj v plodoch. V mínach tohto škodcu sú viditeľné výkaly lariev. Poškodené pletivo hnedne a postupne odumiera. Mínovaním listovej plochy a stoniek dochádza k oslabeniu rastliny a znižovaniu úrody. V prípade rajčiakov pácha škodca veľké škody najmä v skleníkoch.

Chemická ochrana

Chemická ochrana proti larvám škodcu je založená na báze účinných látok abamectin, indoxacarb a spinosad a proti motýľom na báze účinných látok acetamiprid, cypermetrín, deltametrín, imidacloprid a Teflubenzuron.

Ekologická ochrana

Inštalácia svetelných a feromónových lapačov. Využitie prirodzených predátorov – dravých bzdôch, parazitoidov, mikrobiologických húb alebo použitie extraktov z rastliny s insekticídnym účinkom (Azadirachta indica). Ošetrenie prírodným insekticídom Spintor, ideálne na začiatku liahnutia lariev.

Prevencia

Nevyhnutné je zabezpečiť striedanie plodín, vysádzať zdravé sadenice od osvedčených predajcov, preventívne treba odstraňovať staré rastliny, odumreté časti a pozberové zvyšky. Infikované rastliny treba rýchlo odstrániť a zlikvidovať. Zamerať sa pri likvidácii treba aj na likvidáciu burín z čeľade ľuľkovitých. Pri pestovaní v skleníkoch je dôležité zabezpečiť čisté prostredie.

psota rajčiaková; motýlik; tunely v listoch; tunely v stonkách; mínovanie listov; larvy; larvy v stonkách; choroby rajčín; paradajky; choroby zemiakov; zemiaky; dierky v paradajkách