Strapka hrachová (strieborné škvrny na hrachu)

Striebristé škvrny na listoch hrachu, bôbu a fazule spôsobuje strapka hrachová. Spôsobuje aj deformovanie stoniek a vegetačných vrcholov napadnutých rastlín.

Prejavy

Škodca, ktorý má jednu generáciu za rok, je drobný čiarkovitý hmyz s obrvenými krídlami. Škodí na hrachu, fazuli, bôbe, šošovici a tiež sóji. Prosperuje v suchších lokalitách, vlhké daždivé počasie jeho aktivitu obmedzuje. Spôsobuje deformovanie stoniek a vegetačných vrcholov napadnutých rastlín. Tie môžu zasychať alebo im opadávajú kvety. Typický je aj výskyt striebristých škvŕn na listoch.

Chemická ochrana

Použiť možno prípravky Decis AL, Decis protech, Sanium Ultra alebo Sanium Ultra AL. Vždy ideálne hneď po zistení škodcu.

Ekologická ochrana

Na odpudenie škodcov pomáhajú výluhy v špeciálnom listovom hnojive Biomit 0,5 dl/10 l vody.

Prevencia

Používanie kvalitného, moreného a certifikovaného osiva, striedanie pestovateľských plôch, primeraný závlahový a výživový režim. Potrebný je pravidelný monitoring výskytu škodcov a chorôb, v prípade potreby treba okamžite zasiahnuť.

striebristé škvrny na listoch hrachu; deformovanie stoniek hrachu; zasychanie stoniek hrachu; strapka hrachová; hrach; bôb; škodce hrachu; škodce bôbu; fazuľa; škodce fazule