Fyloxéra viničová (útvary na listoch hrozna)

Podivné útvary na spodnej strane listov viniča, takzvané hálky, spôsobuje fyloxéra viničová, jeden z najobávanejších škodcov.

Prejavy

Škodí cicaním rastlinných štiav na listoch podpníkového viniča. Na spodnej časti listov vznikajú hálky. Koreňová forma škodí na neštepených rastlinách. Na koreňoch vyvoláva tvorbu nádorov, následne ker odumiera. Škodca predstavoval najväčšiu skazu viníc svetových oblastí a spôsobil zánik pestovania viniča v mnohých lokalitách.

Chemická ochrana

Ošetrenie treba vykonať pri intenzívnejšom výskyte škodcu. Použiť možno systémový prípravok Movento 100 SC, ktorý nie je ale dostupný v malospotrebiteľskom balení.

Ekologická ochrana

Takto napadnuté kry je vhodné zlikvidovať spálením. Účinná ochrana formou postrekov neexistuje, pretože larvy sú na listoch aj v pôde. Spoľahlivou ochranou je prevencia použitím vhodného podpníkového materiálu, konkrétne amerických druhov viniča a jeho podpníkových šľachtencov.

Prevencia

Pestovanie odolnejších odrôd a voľba viac chráneného miesta. Každoročný rez, správna výživa a ochrana plodov pred mechanickým poškodením. Dôsledná kontrola zdravotného stavu viniča a riešenie problémov v začiatočným štádiách. Použitie odolnejších podníkov pri pestovaní viniča.

fyloxéra; fyloxéra viničová; voška viničová; hálky na listoch viniča; nádory na koreňoch viniča; vošky; škodce viniča; vinič; hrozno

Tagy: vinič