Ploskanka hrušková (húsenice na hruške)

Počas leta, najčastejšie v júli si môžeme všimnúť na hruškách pavučinové útvary plné oranžových húseníc. Je to ploskanka hrušková.

Prejavy

Larvy škodcu prezimujú v pôde. Na jar sa kuklia a v máji sa liahnu imága. Vajíčka kladú na spodnú stranu listov. Poškodenie si všimneme v období lariev, ktoré žijú pohromade v pavučine utkanej medzi listami na konároch. Tieto hniezda sa nedajú prehliadnuť, najčastejšie ich objavíme v júli. Larvy – húsenice sú oranžové s čiernou hlavičkou a majú približne 2 cm. Na zámotkoch sa púšťajú k pôde, kde prečkajú zimu a cyklus sa opakuje. Môže napádať aj okrasné rastliny.

Chemická ochrana

Použitie kontaktných insekticídov, napríklad Karate Zeon, Sanium Ultra, Decis Protech.

Ekologická ochrana

Mechanické odstraňovanie a pálenie napadnutých konárov.

Prevencia

Prevenciou je jarné a jesenné okopávanie pôdy v okolí hrušiek, ktoré pomôže zničiť zazimované kukly a použitie preventívnych insekticídov, aby sme zahubili prípadné vajíčka.

škodce hrušiek; húsenice na hruške; oranžové húsenice; hrušky; húsenice; pavučina na hruškách