Strapka tabaková (strieborné škvrny )

Spozorovali ste striebristé škvrny na rastlinách cibule, kapusty, uhoriek, póru, rajčín a šalátu? Môže sa jednať o strapky.

Prejavy

Škody spôsobujú dospelé jedince aj larvy. Cicaním rastlinných štiav spôsobuje tento škodca striebristé škvrny. Na miestach, kde boli vyciciavané šťavy z listov, sa neskôr objavujú žltkasté škvrny. Pri intenzívnejšom napadnutí dochádza k žltnutiu a usychaniu rastliny. Škodcu identifikuje zelený trus, sprievodne s týmto škdocom sa vysyktujú aj virózy. Škodí na rôznych druhoch zelenín.Napáda cibuľu, pór, kapustu, uhorky, rajčiny alebo šalát. Strapku tabakovú, ktorá má žltohnedé sfarbenie, môžeme nájsť často medzi listom a stopkou.

Chemická ochrana

Použiť možno prípravok Karate ZEON 5 CS alebo Decis Protech.

Ekologická ochrana

Využiť možno dravé roztoče: Typhlodromips (Amblyseius) swirskii, Neoseiulus (Amblyseius) barkerii, Neoseiulus (Amblyseius) cucumeris, Iphiseius (Amblyseius) degenerans. Okrem dravých roztočov sa využívajú aj dravé bzdochy: Macrolophus caliginosus a dravé bzdochy z rodu Orius. Z biologických prípravkov je povolený prípravok SpinTor, NeemAzal, Rock Effect. Účinné je aj použitie modrých lepových doštičiek.

Prevencia

Dodržiavanie osevného postupu, ničením pozberových zvyškov, pravidelným obrábaním pôdy a pravidelným a dôsledným ničením burín. Dážď spôsobuje najvýraznejšie zníženie populácie strapiek, pretože ich zmýva z povrchu rastlín. Z tých dôvodov v teplých letách, bez zrážok prichádza k premnoženiam strapiek. Tiež môžeme využívať zavlažovanie postrekom na zníženie populácie strapiek. Pestovanie odolných alebo tolerantných odrôd má tiež význam.

strapka tabaková; larvy; striebristé škvrny; zasychanie rastlín; zelený trus; škodce rajčín; škodce na cibuli; škodce na kapuste; škodce na šaláte; škodce na uhorkách

Tagy: strapky | uhorky