Vŕtavka mrkvová (chodbičky v mrkve, dierky v mrkve)

Chodbičky v mrkve, petržlene a zelere spôsobuje vŕtavka mrkvová. Prečítajte si, ako jej predchádzať.

Prejavy

Škodca, ktorý má za rok dve generácie, spôsobuje vážne škody na koreňoch mrkvy, petržlenu a zeleru. Mladé rastliny vädnú a odumierajú. Ak sú napadnuté staršie rastliny, ich listy rýchlo žltnú. Ide o drobnejšiu muchu s čiernou a lesklou hruďou a bruškom. Hlavičku má hnedú a nohy žlté. Prezimuje v pôde a dospelé jedince sa liahnu až v druhej polovici mája. Samička kladie vajíčka približne koncom mája do pôdy. Následne sa liahnu larvy, ktoré sa dostávajú ku koreňom koreňovej zeleniny, v ktorých vyžierajú chodbičky. Larvy sa neskôr pod povrchom pôdy zakuklia. Dospelé jedince druhej generácie sa objavujú približne o tri týždne.

Chemická ochrana

Použitie prípravku Scatto (nie je v malospotrebiteľskom balení), ideálne na začiatku rojenia dospelých jedincov. Prípravok nie je dostupný v malospotrebiteľskom balení.

Ekologická ochrana

Foliárna aplikácia bakteriálneho produktu NovaFerm ORION, v koncentrácii 2 %, spolu s prípravkom BorOil, v koncentrácii 0,2 %.

Prevencia

Prevenciou je skorá sejba koreňovej zeleniny a nepestovanie danej plodiny každoročne na jednom mieste, čiže striedanie. Osvedčené je aj pestovanie mrkvy v tesnom susedstve hriadok s cibuľou. Dôležité je pravidelné kyprenie pôdy, odstraňovanie buriny, zber a likvidácia poškodených rastlín.

mucha v mrkve; larvy v koreňoch mrkvy; larvy v koreňoch petržlenu; vŕtavka; vŕtavka mrkvová; škodce zeleru; škodce petržlenu; škodce mrkvy; mrkva; zeler; petržlen; poškodená mrkva; chodbičky v mrkve; chodbičky v petržlene

Tagy: mrkva | petržlen